Så kontaktar ni journalister

Genom att erbjuda er nyhet exklusivt till en utvald redaktion kan ni öka chanserna till genomslag avsevärt. Under 45 minuter berättar Anders Wennerstrand vad man ska tänka på inför kontakten med journalisten, hur man bäst tar kontakt och vilka fallgroparna är.

Kostnad
Priset är 21 000 kronor exklusive moms inom Stockholm. Fakturering sker efter genomfört föredrag.

Anders Wennerstrand
Anders Wennerstrand är lärare på pr-skolans kurs Skapa publicitet och specialiserad på medieträning samt kriskommunikation. Tidigare har han arbetat mer än tio år som journalist på TT, bland annat som chef för centraldesken och ansvarig redaktör för nyhetsbyråns webbpublicering.

Vill du veta mer?

Anders Wennerstrand