Sju pr-tips till reklambyrån

”Syftesdriven marknadsföring är hetaste trenden”, enligt branschtidningen Resumé. I Westanders samarbeten pratar vi ofta om hur uppdragsgivaren kan stärka varumärket genom att ta ställning i samhällsfrågor. Under 45 minuter berättar Johanna Look hur reklambyrån kan använda pr-aktiviteter för att förankra och förstärka en syftesdriven reklamkampanj.

Kostnad
Grundpriset för våra inspirationsföredrag är 21 000 kronor exklusive moms inom Stockholm. Detta föredrag kan i förekommande fall genomföras kostnadsfritt.

Johanna Look
Johanna är byråchef och en av Westanders mest erfarna konsulter, med kundansvar för flera av våra största uppdragsgivare. Hon ansvarar för Westanders tjänster inom medierelationer och varumärkesstrategi.

Vill du veta mer?

Johanna Look