Om Westander

Två personer pratar

Om Westander

Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 2016. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Vi är cirka 30 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, ledarskap och marknadsföring.

Läs mer om oss som jobbar på Westander »

Så här började det

Patrik och Henrik Westander

Så här började det

Pr-byrån Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör.

Bröderna var på många sätt väldigt olika, men de hade en gemensam idé om att hjälpa företag och organisationer att göra sina röster hörda i samhällsdebatten.

Westander föddes ur en idé om att förena samhällsengagemang och företagande. Än i dag tror vi att bra pr bygger broar mellan olika samhällsintressen.

Läs mer om ett inställt föredrag >>

Westanders mission

Kvinna med ballong

Westanders mission

Pr är att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme.

Westander vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för både demokratin och samhällsutvecklingen.

Bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta.

Läs om våra självpåtagna öppenhetskrav »

Varför Westander?

Diskussion

Varför Westander?

Vi brukar framhålla fyra skäl att välja just Westander som pr-partner:

Engagemang. Vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som arbetar med uppdraget sympatiserar med. Det säkerställer vår arbetsglädje och garanterar nyttan för uppdragsgivaren.

Öppenhet. Vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Alla våra pågående lobbyinguppdrag och långsiktiga publicitetsuppdrag redovisas på vår hemsida.

Effektivitet. Vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Det är normalt mer kostnadseffektivt att uppdragsgivaren själv både gör rutinarbeten och kommunicerar externt.

Handling. Vi är handlingsorienterade och proaktiva. Vi producerar hellre praktiska handlingsplaner – enligt modellen ”vem gör vad och när?” – än principiella och övergripande strategidokument.

Läs om 10 skäl att jobba på Westander >>

Pr-tips från Westander

Anmäl dig för att få pr-tips, kursinformation från pr-skolan och inbjudningar till Westanders frukostklubb.

Namn *

Mejl *

Titel *

Företag/Organisation *

Vill du veta mer?

Ninna Prage