Extra: 10 tips om att påverka EU-beslut

Att påverka EU-beslut liknar på många sätt påverkan av beslut som fattas av riksdag och regering. Använd Westanders 20 tips om lobbying, med följande tillägg.

1

Europeisera ert budskap

På EU-nivå är det bra att ”europeisera” sitt budskap. Visa att er fråga är viktig för människor även i andra EU-länder, inte bara i Sverige.

2

Kartlägg frågan

Ta reda på om kommissionen förbereder ett förslag, om det pågår diskussioner i ministerrådet och EU-parlamentet om ett förslag eller om EU-regler i frågan redan har antagits. Det avgör var fokus i ert påverkansarbete ska ligga.

3

Börja med kommissionen

I EU tar kommissionen nästan alla nya initiativ. Det blir allt viktigare att vara tidigt ute i processen och påverka innan kommissionen har lagt fram ett förslag. Tänk på att träffa såväl tjänstemännen som kommissionären.

4

Påverka EU-parlamentet

EU-parlamentet har fått ett allt större inflytande. Prioritera den ledamot som utsetts till föredragande i frågan och som utarbetar förslag till EU-parlamentets ståndpunkt samt förhandlar med ministerrådet och kommissionen. Uppvakta också relevanta ledamöter från de andra partigrupperna, även de mindre.

5

Fokusera på de svenska EU-parlamentarikerna

Kontakta och föreslå någon av de svenska parlamentarikerna att ställa en fråga till kommissionen eller till ordförandeskapet i ministerrådet. Erbjud er att arrangera en hearing om er fråga. Varje EU-parlamentariker kan bjuda in grupper på en subventionerad studieresa till Bryssel. Föreslå någon av dem att bjuda in er.

6

Registrera er

Den som regelbundet vill ha tillträde till EU-parlamentets lokaler kan få ett personligt passerkort. Registrera er som lobbyister, så kan ni enklare få kontakt med beslutsfattarna.

7

Delta i EU-samråd

Inför nya initiativ anordnas både skriftliga och muntliga samråd som ni bör delta i för att ta chansen att påverka och etablera er som en relevant aktör på EU-nivå. En översikt över pågående skriftliga samråd hittar ni under Your voice in Europe på kommissionens hemsida.

8

Påverka via regeringen

För att påverka EU via regeringens agerande i ministerrådet bör ni kontakta fackdepartementen och statsrådsberedningens EU-kansli.

9

Kontakta relevanta Brysselaktörer

Att bilda allianser med andra intressen är minst lika viktigt i Bryssel som hemma. Kontakta de som är relevanta för er och försök få dem engagerade i er fråga.

10

Skapa publicitet

Publicitet kan ge avsändaren legitimitet, leda till en inbjudan till kommissionens arbetsgrupper och i bästa fall ge expertstatus. Satsa på att synas i de medier som parlamentariker, kommissionsanställda och andra med inflytande läser, till exempel Politico Europe.