20 tips om opinionsbildning

Opinionsbildning är ett systematiskt arbete för att påverka människors åsikter, attityder eller värderingar kring en samhällsfråga. Syftet kan vara att påverka politiska beslut, allmänhetens beteende eller opinionsbildarens varumärke.

Läs om våra tjänster inom opinionsbildning och hör gärna av dig till Kristoffer Housset om du vill ha fler tips.

1

Klargör syftet

Beskriv vad ni vill uppnå och varför. Utgå från de här frågorna för att formulera syftet så tydligt som möjligt: ”Varför ska vi opinionsbilda? Varför är det så viktigt? Och varför är det så viktigt?”

2

Tänk långsiktigt

Ta fram en långsiktig strategi och en konkret handlingsplan för opinionsbildning. Var proaktiva i stället för att enbart låta arbetet styras av omvärldshändelser.

3

Sätt upp mål

Sätt tydliga mål och delmål för opinionsbildningen. Identifiera hur ni kan mäta förändringar hos målgruppen eller den bredare allmänheten. Gör en nollmätning som ni sedan följer upp.

4

Bestäm målgruppen

Identifiera en eller ett par tydliga målgrupper som är möjliga att mobilisera till stöd för er fråga. Gör en analys av vad som krävs för att målgruppen ska bli engagerad och vilja agera.

5

Formulera ett kärnfullt budskap

Ta fram ett slagkraftigt huvudbudskap som är lätt att förstå och komma ihåg. Budskapet ska tala till er målgrupp och gå att använda i många olika sammanhang.

Exempel: Moderaterna lanserade sig 2010 som ”Sveriges enda arbetarparti” med budskapet om en skiljelinje i svensk politik: ”Arbetslinjen mot bidragslinjen.”

6

Tala till hjärta och hjärna

Skapa en berättelse kring er fråga som talar till både hjärta och hjärna. Tänk på att det ni säger ska engagera människor att sprida budskapet vidare, inte minst genom sociala medier.

7

Kartlägg opinionsbildare

Kartlägg opinionsbildare som är engagerade i er fråga och skulle kunna fungera som antingen ambassadörer eller motdebattörer. Rikta er gärna direkt till dem i sociala medier.

8

Välj kanaler

Gör en analys av vilka kanaler som är mest effektiva för att ni ska nå målgruppen. Våga prioritera och satsa hellre stort på några få utvalda kanaler än på att synas lite överallt.

9

Använd nyhetsmedier

Upprätta en lista över journalister som bevakar ämnesområdet och informera dem när något nytt händer. Kommentera omvärldshändelser och skicka pressmeddelanden med egna nyheter.

10

Använd sociala medier

Använd sociala medier för att omvärldsbevaka och för att få andra att sprida ert budskap. Följ de opinionsbildare ni vill nå och delta i deras konversationer.

11

Ta fram en kampanjsida

Skapa en kampanjsida som ni konsekvent länkar till i alla era digitala aktiviteter. Se till att sidan är lätt att administrera så att ni snabbt och enkelt kan lägga upp nyheter.

12

Undvik filterbubblan

Ta er ur filterbubblans tillrättalagda version av verkligheten i sociala medier. Tänk på att reagera på och länka till inlägg också från era meningsmotståndare.

13

Gör något oväntat

Gör gärna något oväntat och spektakulärt, men missta inte uppmärksamhet för inflytande. Se till att även en spektakulär aktivitet gör det möjligt för er att kommunicera ert budskap.

Exempel: Facebookgruppen #jagärhär gör återkommande massaktioner mot näthat och nyanserar debatten i kommentarsfälten.

14

Skriv debattartiklar

Skriv nyhetsinriktade debattartiklar där ert budskap tydligt framgår och replikera snabbt på andras inlägg. Kom ihåg att länka till era debattartiklar i digitala kanaler, så att andra kan sprida dem vidare.

15

Gör opinionsundersökningar

Ställ en fråga till allmänheten via ett opinionsundersökningsföretag. Använd resultatet som nyhetskrok i pressmeddelanden, debattartiklar och inlägg i sociala medier.

16

Påverka beteenden

Främja beteenden som är till nytta för både individen och samhället. Utgå ifrån att människors åsikter i stor utsträckning påverkas av deras eget agerande. Gör det lätt att göra rätt.

Exempel: I Västernorrlands län fick en grupp offentligt anställda kostnadsfritt prova att resa kollektivt till jobbet. Sex av tio blev så nöjda att de fortsatte även efter försöket.

17

Påverka verklighetsbilden

Kom ihåg att debatten handlar lika mycket om verklighetsbilden som om åsikter. Överväg om er opinionsbildning kanske främst ska syfta till att öka människors kunskap.

18

Våga skapa debatt

Var så tydliga och konkreta i era ställningstaganden att andra lätt kan avgöra om de håller med eller inte. Tydliggör olika ståndpunkter och vänd er gärna direkt till de som tycker annorlunda.

19

Förbered er på mothugg

Var beredda på reaktioner och kritik. Se eventuella mothugg som en möjlighet att återigen få föra ut ert budskap. Håll en konstruktiv och ansvarstagande ton i alla debatter.

20

Följ upp resultaten

Genomför regelbundna opinionsmätningar för att försäkra er om att opinionsbildningen har god effekt. Var ständigt beredda att ompröva er strategi.