5 tips för att skapa nyheter

En bra nyhet är nyckeln till publicitet och ger er möjlighet att föra fram era budskap. Inventera vilka nyheter ni redan har och spåna kreativt kring hur ni kan skapa ännu fler.

Läs mer om vår heldagskurs Skapa publicitet.

1

Nya undersökningar

Statistik och siffror signalerar objektivitet och trovärdighet, och orden ”ny undersökning” förekommer i mängder av nyheter varje dag. Ofta står intresseorganisationer och företag bakom mätningarna från Demoskop, Ipsos, Novus, Sifo och Skop. Att göra en rikstäckande undersökning kostar mindre än vad många tror. Egna enkäter och andra kvantitativa undersökningar kan också användas för att få uppmärksamhet.

2

Befintlig statistik

Berätta regelbundet om er egen statistik i form av exempelvis ekonomiska resultat, insamlingsresultat och medlemsutveckling. Dessutom finns det mängder av offentliga uppgifter som inte har gjorts kända. Skapa en ny sammanställning av redan publicerade siffror genom att kombinera flera olika material, exempelvis genom att jämföra med befolkningstal i län och kommuner. Presentera de lokala siffrorna i riktade pressmeddelanden till berörda medier.

Exempel: Riksförbundet Sveriges museer använde Brottsförebyggande rådets statistik över stulna kulturföremål för att skapa intresse för tävlingen Klenod i syfte att rädda föremål som tillhör det svenska kulturarvet.

3

Utmärkelser

Media älskar priser och utnämningar, såväl när ni belönas som när ni delar ut ett pris. Om pristagaren är välkänd kan intresset öka ytterligare. Ett pris behöver inte vara kostsamt för att skapa uppmärksamhet.

Exempel: Skånska länsföreningen för mag- och tarmsjuka delar årligen ut ett pris i form av två toalettrullar för bästa offentliga toalett.

4

Organisationsnyheter

Berätta när en ny vd, ordförande eller generalsekreterare tillsätts. Glöm inte heller att uppmärksamma branschmedia på alla nyanställningar, liksom lokalmedia på nyheter om den ”egna” representanten i en riksorganisation. Media rapporterar också gärna om sådant som ambitiösa framtidsplaner, nya samarbeten och marknadsföringskampanjer.

5

Nya förslag

Den som lanserar en konkret lösning på ett problem skapar uppmärksamhet, förutsatt att frågan har ett allmänintresse. Konstruktiva förslag skapar ofta mer och bättre publicitet än rena protester och klagomål.

Exempel: När Svenska kyrkans dåvarande ärkebiskop KG Hammar föreslog en allmän flyktingamnesti fick det stor uppmärksamhet. Det opinionsarbete som följde ledde bland annat till att många barnfamiljer med avvisningsbeslut fick asyl.