5 tips om hållbarhetsknuffar

Hållbarhetsknuffar handlar om att främja beteenden som är till nytta för både individen och samhället. I stället för att inskränka valfriheten kan ni göra det lätt att göra rätt. Utforma kommunikationen så att ni underlättar för era målgrupper att agera i linje med sina hållbara värderingar.

Läs om våra tjänster inom hållbarhet och hör gärna av dig till Hanna Berheim Brudin om du vill ha fler tips.

1

Kommunicera kring hållbarhet

Ju oftare människor påminns om att de tycker hållbarhet är viktigt, desto mer ökar sannolikheten för att de agerar därefter.

Exempel: SJ informerar sina resenärer om hur många kilo koldioxid de sparar för varje resa, jämfört med om de hade åkt samma sträcka med buss, bil eller flyg.

2

Förenkla informationen

För mycket information gör det svårare att fatta beslut. Gör det hållbara alternativet förvalt eller använd tydliga signaler i er kommunikation så att era målgrupper förstår hur de kan göra hållbara val.

Exempel: Ica hjälper sina kunder att laga klimatsmart mat genom att märka sina recept med gröna löv. De talar om hur mycket koldioxidutsläpp ingredienserna bidrar till. Tre löv är bäst och motsvarar utsläpp på max 0,7 kilo per portion.

3

Skapa delaktighet

Vi håller gärna våra löften. Genom att få andra att skriva under på era hållbara initiativ skapar ni ett slags ”kontrakt”, som underlättar för människor att visualisera och planera hur de vill agera.

Exempel: I Göteborg har kommuninvånarna uppmanats att ge konkreta löften kring hur de kan leva mer hållbart och berätta om det i sociala medier. Göteborgarna har exempelvis antagit löften som ”jag lovar att cykla till jobbet” och instagrammat dem under #greenhackgbg för att visa sina vänner att de antagit utmaningen.

4

Informera vid rätt tidpunkt

Påminn era målgrupper om möjligheten att göra mer hållbara val, i anslutning till att de ska fatta beslutet. Det kan handla om allt från skyltar och nyhetsbrev till uppdateringar i sociala medier.

Exempel: Hjärt-Lungfonden erbjuder en testamentshandledning på hemsidan. Läsaren påminns om möjligheten att inkludera en gåva till ett ideellt ändamål.

5

Lyft fram sociala normer

Vi påverkas av hur andra beter sig. Genom att uppmärksamma hur de flesta andra gör, inspirerar ni målgrupperna att göra likadant. Ju fler likheter som lyfts fram, desto starkare effekt får normen.

Exempel: På hotell som upplyser om hur många gäster som brukar hänga upp handduken för att den ska användas igen är det fler som gör det. Beteendet påverkas ännu mer om det framgår hur tidigare gäster i just det rummet har agerat.