Varför en pr-handbok?

Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för både demokratin och samhällsutvecklingen.

Med Pr-handboken 2017 vill vi bidra till att göra pr-verktygen tillgängliga för fler. Vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till pr-branschens kunskaper om hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut.

Pr-handboken har hittills utkommit i 13 upplagor och tryckts i totalt 190 000 exemplar. All hjälp som kan förbättra nästa års upplaga av pr-handboken är varmt välkommen. Skicka dina synpunkter till pr-handboken@westander.se och ge gärna egna konkreta exempel.

Varför en pr-byrå?

Många företag och organisationer tror att det är de goda kontakterna man köper av en pr-byrå och begränsar därför sitt eget engagemang i relationerna till journalister och politiker.

Vi på Westander menar tvärtom att kommunikationen med såväl journalister som politiska beslutsfattare är för betydelsefull för att överlåtas åt en pr-byrå. Däremot tror vi att en pr-byrå kan skapa verklig kundnytta genom att hjälpa uppdrags­givarna att själva skapa publicitet och lobba.

Varför Westander?

Vi brukar framhålla fyra skäl att välja just Westander som pr-partner:

ENGAGEMANG. Vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som arbetar med uppdraget sympatiserar med. Det säkerställer vår arbetsglädje och garanterar nyttan för uppdragsgivaren.

ÖPPENHET. Vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Alla våra pågående lobbyinguppdrag och långsiktiga publicitetsuppdrag redovisas på vår hemsida.

EFFEKTIVITET. Vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Det är normalt mer kostnadseffektivt att uppdragsgivaren själv både gör rutinarbeten och kommunicerar externt.

HANDLING. Vi är handlingsorienterade och proaktiva. Vi producerar hellre praktiska handlingsplaner – enligt modellen ”vem gör vad och när?” – än principiella och övergripande strategidokument.

Patrik Westander, vd