Varför en pr-handbok?

Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för både demokratin och samhällsutvecklingen.

Med Pr-handboken 2018 vill vi bidra till att göra pr-verktygen tillgängliga för fler. Vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till pr-branschens kunskaper om hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut.

Pr-handboken har hittills utkommit i 14 upplagor och tryckts i totalt 205 000 exemplar. All hjälp som kan förbättra nästa års upplaga av Pr-handboken är varmt välkommen. Skicka dina synpunkter till pr-handboken@westander.se och ge gärna egna konkreta exempel.

Varför en pr-byrå?

Vi avråder ofta från att inhandla pr-tjänster styckvis – utan handlingsplan, månadsmöten och omvärldsbevakning. Då går man miste om det löpande pr-samarbetets struktur, driv och utifrånperspektiv.

Ett samarbete med Westander kostar cirka en miljon kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende.

Varför Westander?

Vi brukar framhålla fyra skäl att välja just Westander som pr-partner:

ENGAGEMANG. Vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som arbetar med uppdraget sympatiserar med. Det säkerställer vår arbetsglädje och garanterar nyttan för uppdragsgivaren.

ÖPPENHET. Vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Alla våra pågående lobbyinguppdrag och långsiktiga publicitetsuppdrag redovisas på vår hemsida.

EFFEKTIVITET. Vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Det är normalt mer kostnadseffektivt att uppdragsgivaren själv både gör rutinarbeten och kommunicerar externt.

HANDLING. Vi är handlingsorienterade och proaktiva. Vi producerar hellre praktiska handlingsplaner – enligt modellen ”vem gör vad och när?” – än principiella och övergripande strategidokument.

Patrik Westander, vd