Almedalen

Almedalsveckan är en viktig arena för alla som vill delta i samhällsdebatten. För att lyckas med sin Almedalsnärvaro krävs ett tydligt syfte och goda förberedelser.

Westander har lång erfarenhet av att hjälpa uppdragsgivare med Almedalsveckan. Sedan 2007 har vi delat ut priset Hetast i Almedalen till den aktör som lyckats bäst med att nå ut med sitt budskap.

Vi hjälper er med ett helhetsgrepp kring planering, genomförande och utvärdering. Ni kan också anlita Westanders moderatorer separat till era seminarier.

Vill du veta mer?

Mattias Falk

Våra specialister på Almedalen

Mattias Falk

Projektledare

Mattias ansvarar för Westanders tjänster kring Almedalen. Tidigare har han arbetat som journalist, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Bestäm syftet och sätt konkreta mål för er Almedalsvistelse. Fokusera sedan på att nå målen, säger Mattias Falk.

Frida Blom

Projektledare

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Förbered hisspitchen. Se till att ni kan göra en kort presentation av ert viktigaste budskap, säger Frida Blom.

Hanna Berheim Brudin

Enhetschef

Hanna är chef för enheten Westander Hållbarhet. Tidigare har hon arbetat på Jusek och med hållbarhetsfrågor inom UD och Amnesty Business Group.
– Nätverka systematiskt. Boka in möten i förväg och anmäl er tidigt till intressanta mingel, säger Hanna Berheim Brudin.

Jessica Henryson

Enhetschef

Jessica är en av Westanders mest erfarna konsulter. Hon har arbetat över tio år med att påverka klimatpolitiken och främja utbyggnaden av förnybar energi.
– Följ upp. Boka möten efter sommaren med era nya bekantskaper från Almedalen, säger Jessica Henryson.

Johannes Krunegård

Projektledare

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping.
– Invänta nyhetstorkan. Satsa hellre på mitten av juli om ni vill ha publicitet, säger Johannes Krunegård.

Mikael Persson

Enhetschef

Mikael är chef för enheten Westander Politik och Opinion. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Tänk nytt. Ställ er frågan hur ert budskap kan få större genomslag i sociala medier, säger Mikael Persson.