Almedalen

Almedalsveckan är en viktig arena för alla som vill delta i samhällsdebatten. För att lyckas med sin Almedalsnärvaro krävs ett tydligt budskap och goda förberedelser.

Westander erbjuder stöd för Almedalsdeltagandet på olika nivåer och vi skräddarsyr alltid upplägget efter uppdragsgivarens förutsättningar och behov.

Vill du veta mer?

Mattias Falk

Våra specialister på Almedalen

Mattias Falk

Pr-konsult

Mattias är ansvarig för Westanders tjänster kring Almedalen, och för Westanders Almedalssatsning 2017. Han har lång erfarenhet som journalist och har haft ledande roller på några av tidskriftsbranschens största titlar, på förlag som Bonnier Tidskrifter och Egmont Publishing.

Frida Blom

Projektledare

Frida har arbetat på Westander sedan 2012 och är specialiserad på bland annat lobbying och kommunikativt ledarskap. Hon är en van Almedalsdeltagare, både i sin roll som pr-konsult och i sin tidigare roll som ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Hanna Berheim

Enhetschef

Hanna har tre år i rad varit juryordförande för Westanders utmärkelse "Hetast i Almedalen", som går till den aktör som lyckats bäst med att nå ut med sitt budskap under veckan. Hanna har varit i Almedalen flertalet gånger, både som pr-konsult och i sin tidigare roll som lobbyist för Jusek.

Hanna Birath

Pr-konsult

Hanna var ansvarig för Westanders Almedalssatsning 2016 och har tidigare arbetat med Westanders utmärkelse ”Hetast i Almedalen”. Hon har lång erfarenhet som journalist och arbetade i sju år på Sveriges Radios Ekoredaktion.

Jessica Henryson

Enhetschef

Jessica har lång erfarenhet av opinionsbildning och politisk påverkan främst inom klimat- och energiområdet. De senaste tio åren har hon i egenskap av konsult på Westander varit på plats i Almedalen för att påverka klimatpolitiken och främja utbyggnaden av förnybar energi.

Kristoffer Housset

Projektledare

Kristoffer var ansvarig för Westanders Almedalssatsning 2015. Han har lång erfarenhet av politiskt arbete och opinionsbildning, både från sin roll som pr-konsult och från sin tidigare roll som pressekreterare åt Vänsterpartiets förre partiledare Lars Ohly.