Forum för skattereform

Skattesystemet är ett ineffektivt lapptäcke av särlösningar, där användandet av olika skattebaser inte har ställts mot varandra.

Sverige behöver ett samhällsekonomiskt effektivt skattesystem som bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och säkerställer finansieringen av välfärden. Vi på Westander vill verka för en parlamentarisk utredning om en stor skattereform.

Våra specialister har lång erfarenhet av att arbeta med lobbying och opinionsbildning. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Frida Blom

Våra specialister inom Forum för skattereform

Frida Blom

Projektledare

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Bestäm er för ett budskap som ska finnas som en röd tråd i all er kommunikation, säger Frida Blom.

Mikael Persson

Enhetschef

Mikael är chef för enheten Westander Politik och Opinion. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Ge konkreta förslag på lösningar. Gör inte uppvaktningen obehaglig genom att ställa hårda krav, säger Mikael Persson.

Patrik Westander

Vd

Patrik är vd och huvudägare av pr-byrån Westander. Tidigare har han bland annat arbetat på finansdepartementet och som vd för Svenska Statoil.
– Sätt upp ett tydligt och konkret mål om vilket politiskt beslut ni vill ska fattas, säger Patrik Westander.