Hälsa och forskning

Att förbättra folkhälsan och minska hälsoklyftorna är ett långsiktigt arbete som måste involvera många olika aktörer. Områden som träning, mat, tobak, alkohol, stress och sömn är del av de levnadsvanor som påverkar folkhälsan. Vi på Westander vill bidra till att såväl företag som myndigheter och ideella organisationer är aktiva i hälsodebatten.

En god forskningskommunikation bidrar till kunskapsbaserade beslut, inom såväl hälsoområdet som andra områden. Vi hjälper våra uppdragsgivare att lyfta fram samhällsnyttan, identifiera och förstå målgruppen samt formulera tydliga budskap.

Våra specialister har stort personligt engagemang och lång erfarenhet av att arbeta med hälsofrågor och forskningskommunikation. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Sara Arborén

Våra specialister inom hälsa och forskning

Sara Arborén

Projektledare

Sara är särskilt engagerad i folkhälsofrågor, jämlik vård och hållbart arbetsliv. Hon har tidigare arbetat som pressinformatör på bland annat Ungdomsstyrelsen och med uppdragsgivare som kommunicerar folkhälsofrågor inom såväl myndigheter, organisationer och näringslivet. Sara har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Frida Blom

Projektledare

Frida är särskilt engagerad i livsstils- och folkhälsofrågor. Hon har tidigare arbetat som ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och har stor erfarenhet av att som konsult arbeta med organisationer som kommunicerar forskning inom hälsoområdet. Frida har en kandidatexamen i statsvetenskap och en masterexamen i freds- och konfliktforskning.

Johan Lindahl

Pr-konsult

Johan har stor kunskap inom global hälsa och är särskilt engagerad i medicinsk forskning, globala utvecklingsfrågor och barnrätt. Johan har arbetat ett flertal år som reporter och producent för Sveriges Radios vetenskapsredaktion. Han har också varit projektledare på Barnombudsmannen. Johan har en magisterexamen i global hälsa från Karolinska Institutet.

Kristoffer Housset

Projektledare

Kristoffer är särskilt engagerad i att göra komplexa forskningsbudskap tillgängliga för en bredare publik. Han har tidigare arbetat med socialpolitik på Vänsterpartiets riksdagskansli och har bred erfarenhet av att arbeta som konsult med forskningsfrågor inom olika organisationer och företag. Kristoffer har en magisterexamen i ekonomisk historia från Stockholms universitet.

Linnea Sandström Lange

Pr-konsult

Linnea har ett särskilt engagemang i tillgång till hälsa. Hon har tidigare arbetat politiskt med reproduktiva rättigheter och hälsa i USA och med tillgång till hälsa för utsatta grupper i Sverige. Linnea har en masterexamen i genus och policy från London School of Economics.

Pär Daléus

Projektledare

Pär har lång erfarenhet av forskningsfrågor, och är särskilt engagerad i att stärka organisationers kommunikation genom att omsätta forskningsresultat till konkreta tips. Han har tidigare arbetat som lärare och forskare med ansvar för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan och som ämnessakkunnig på regeringskansliet. Pär har en doktorsexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet.