Kommunikativt ledarskap

Att vara ledare är att kommunicera, i synnerhet i moderna kunskapsföretag. Vi ser kommunikativt ledarskap och tillit mellan anställda som nycklar till en välfungerande arbetsplats.

På Westander har vi själva det uttalade målet att vara pr-branschens bästa arbetsplats. Vi ser tydliga kopplingar mellan resultat i medarbetarenkäter, kundundersökningar och lönsamhet.

Våra ledarskapskonsulter hjälper chefer och ledningsgrupper att bli tydliga, skapa tillit och stärka samarbetet på arbetsplatsen.

Vill du veta mer?

Birger_Lycken

Birger Lycken

Våra specialister inom kommunikativt ledarskap

Birger Lycken

Enhetschef

Birger är en av Westanders mest erfarna konsulter. Han är chef för enheten Westander Kris och Ledarskap och brinner för hälsofrämjande arbetsplatser.
– Skapa glasklara ansvarsförhållanden med tydliga mål och en löpande måluppföljning, säger Birger Lycken.

Frida Blom

Projektledare

Frida har arbetat som konsult på Westander sedan 2012. Tidigare har hon varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Uppmuntra alla anställda till ständig återkoppling, såväl beröm som konstruktiv kritik, säger Frida Blom.

Hanna Berheim Brudin

Enhetschef

Hanna är chef för enheten Westander Hållbarhet. Hon ingår i Westanders ledningsgrupp och brinner för att skapa förändringskultur.
– Etablera ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden, säger Hanna Berheim Brudin.

Patrik Westander

Vd

Patrik är Westanders medgrundare och vd sedan starten 2000. Tidigare har han jobbat internationellt i oljebranschen och varit vd för Svenska Statoil.
– Använd värdegrunden som styrinstrument för att bygga en lönsam snällhetskultur, säger Patrik Westander.

Pär Daléus

Projektledare

Pär ansvarar för Westanders tjänster inom kriskommunikation. Tidigare har han utbildat chefer i kris- och ledarskapsfrågor på Försvarshögskolan.
– Mät tilliten medarbetare emellan och synliggör värdet av det interna förtroendekapitalet, säger Pär Daléus.

Sandra Ehne

Pr-konsult

Sandra är specialiserad på hållbarhet och kommunikativt ledarskap. Tidigare har hon arbetat som chef på Scouterna och varit ordförande för Stockholm Pride.
– Premiera samarbete och hjälpsamhet mellan kollegor i lönekriterier och bonussystem, säger Sandra Ehne.