Kommunikativt ledarskap

Att vara ledare är att kommunicera, i synnerhet i moderna kunskapsföretag. Vi ser tydliga värderingar och tillit mellan anställda som nycklar till en välfungerande arbetsplats.

På Westander har vi själva det uttalade målet att vara pr-branschens bästa arbetsplats. Medarbetarnas trivsel är avgörande för våra framgångar i kundundersökningar och för företagets långsiktiga lönsamhet.

Våra ledarskapskonsulter hjälper chefer och ledningsgrupper att bygga samarbete och förändringskultur. Det gör vi bland annat genom att bidra till en levande värdegrund, tydliga ansvarsförhållanden och systematisk återkoppling.

Vill du veta mer?

Birger Lycken

Våra specialister inom kommunikativt ledarskap

Birger Lycken

Enhetschef

Birger ansvarar för Westanders tjänster inom kommunikativt ledarskap. Han är chef för enheten Westander Kris och Ledarskap och en av våra mest erfarna konsulter.
– Skapa glasklara ansvarsförhållanden med tydliga mål och löpande uppföljning, säger Birger Lycken.

Frida Blom

Projektledare

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap och värdegrundsfrågor. Tidigare har hon varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Uppmuntra alla anställda till ständig återkoppling, såväl beröm som konstruktiv kritik, säger Frida Blom.

Hanna Berheim Brudin

Enhetschef

Hanna är chef för enheten Westander Hållbarhet. Tidigare har hon arbetat på Jusek samt med hållbarhetsfrågor inom UD och Amnesty Business Group.
– Etablera ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden, säger Hanna Berheim Brudin.

Johannes Krunegård

Projektledare

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping.
– Uppmuntra ständiga förbättringar och gör misslyckanden till lärdomar, säger Johannes Krunegård.

Katalin Herngren Bachry

Pr-konsult

Katalin är specialiserad på kommunikativt ledarskap och hållbarhet. Tidigare har hon bland annat arbetat på produktionsbolaget Chimney Group.
– Premiera samarbete och hjälpsamhet mellan kollegor i lönekriterierna, säger Katalin Herngren Bachry.

Patrik Westander

Vd

Patrik är Westanders medgrundare och vd sedan starten 2000. Tidigare har han jobbat internationellt i oljebranschen och varit vd för Svenska Statoil.
– Använd värdegrunden som styrinstrument för att bygga en lönsam snällhetskultur, säger Patrik Westander.