Lobbying

Lobbying handlar om att påverka politiska beslut genom kontakter med beslutsfattare och bredare opinionsbildning. Ibland används i stället begreppen public affairs eller samhällskontakter.

Lobbying är en viktig del av demokratin. En klok lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Vi hjälper er att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin.

Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dold uppdragsgivare. Det innebär bland annat att vi alltid redovisar våra pågående lobbyinguppdrag på vår hemsida.

Vill du veta mer?

Mikael Persson

Våra specialister inom lobbying

Mikael Persson

Enhetschef

Mikael är ansvarig för Westanders tjänster när det gäller lobbying. Han har tidigare arbetat som politisk handläggare åt Liberalernas riksdagsgrupp och som politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström.
– Lyft alltid fram frågans allmänintresse. Politiker fattar inte beslut utifrån intresset hos enskilda företag, säger Mikael Persson.

Frida Blom

Projektledare

Frida har tidigare varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och bland annat representerat Sverige i den internationella kampanjen mot landminor, ICBL.
– Träffa politikerna och föreslå konstruktiva lösningar. Gör inte uppvaktningen obehaglig genom att ställa hårda krav, säger Frida Blom.

Jessica Henryson

Enhetschef

Jessica har arbetat över tio år på Westander med att påverka klimatpolitiken och främja utbyggnaden av förnybar energi.
– Sätt upp ett tydligt och konkret mål om vilket politiskt beslut du vill ska fattas. Det ska inte råda någon tvekan om när målet är uppnått, säger Jessica Henryson.

Johannes Krunegård

Projektledare

Johannes har tidigare varit kommunalråd i Nyköpings kommun och distriktsordförande för Miljöpartiet i Sörmland.
– Formulera ett tydligt budskap som besvarar följande tre frågor: Vad är samhällsproblemet, vilken är lösningen och vad är det konkreta förslaget? säger Johannes Krunegård.

Kristoffer Housset

Projektledare

Kristoffer har tidigare arbetat åtta år på Vänsterpartiets riksdagskansli, bland annat som pressekreterare till partiledaren Lars Ohly.
– Olika partier kan stödja samma förslag utifrån helt olika utgångspunkter. Anpassa därför argumentationen till mottagarens värderingar, säger Kristoffer Housset.

Linnea Sandström Lange

Pr-konsult

Linnea har arbetat med opinionsbildning och politiska kampanjer, bland annat på en politisk organisation i USA och inom den ideella sektorn i Sverige.
– Företag med kommersiella motiv bör försöka skapa allianser med organisationer som stöder deras krav. Det stärker trovärdigheten i budskapet, säger Linnea Sandström Lange.