Målgruppsanalys

En målgruppsanalys är en bra utgångspunkt för företag och organisationer som vill nå fram med sina budskap.

Det främsta syftet med att göra en målgruppsanalys är ofta att kartlägga olika målgruppers behov och önskemål samt att analysera vilka budskap som bör kommuniceras gentemot olika grupper.

En målgruppsanalys kan också göras för att få en nollmätning av befintliga uppfattningar om exempelvis ett verksamhetsområde eller ett varumärke. Nollmätningen kan sedan följas upp med regelbundna mätningar som visar på kommunikationsinsatsernas effekt.

Westander rankas högst bland stora pr-byråer på området analytisk förmåga. I Regis kundundersökning Årets Byrå 2017 fick vi betyget 8,81 på en tiogradig skala.

Westanders målgruppsanalyser skräddarsys alltid efter uppdragsgivarens behov. Vanliga arbetsmetoder är intervjuer, fokusgrupper och enkäter.

Vill du veta mer?

Mattias Falk

Våra specialister inom målgruppsanalys

Mattias Falk

Pr-konsult

Mattias har haft ledande roller på några av tidskriftsbranschens största titlar, på förlag som Bonnier Tidskrifter och Egmont Publishing. Han har mångårig kunskap om hur man arbetar med tonalitet, formgivning och kommersiella budskap för att tilltala specifika målgrupper.

Nina Halling

Projektledare

Nina har bred erfarenhet av att projektleda undersökningar och enkäter. Hon är van att utforma upplägg och frågeställningar för analysen. Nina har också varit ansvarig för Westanders valenkät till alla riksdagskandidater. Hon har arbetat som konsult på Westander sedan 2008.

Pär Daléus

Projektledare

Pär har tidigare bland annat arbetat som krisforskare och analytiker vid Försvarshögskolan, har en doktorsexamen i statsvetenskap och är specialiserad på kriskommunikation. Han har stor erfarenhet av att genomföra intervjuer, processleda fokusgrupper och utforma enkäter.