Målgruppsanalys

För företag och organisationer som vill kommunicera effektivt är det viktigt att känna sina målgrupper. Alltför ofta förlitar vi oss på en känsla om hur målgruppen är. Med en målgruppsanalys blir du säker.

Syftet med en målgruppsanalys är ofta att ta reda på vilka behov och drivkrafter målgrupperna har, för att därefter kunna utforma målgruppsspecifika budskap och erbjudanden. På så sätt blir kommunikationen mer relevant och träffsäker.

När Westander gör målgruppsanalyser använder vi oss ofta av arbetsverktyg som intervjuer, enkäter och fokusgrupper. Vi skräddarsyr alltid upplägget efter uppdragsgivarens behov.

Vill du veta mer?

Johanna Wilkens

Våra specialister inom målgruppsanalys

Johanna Wilkens

Pr-konsult

Johanna ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat varit kommunikationschef på Friends.
– Genomför analysen med ett tydligt syfte och våga förändra er verksamhet, säger Johanna Wilkens.

Frida Blom

Seniorkonsult

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Genomför fokusgrupper för att få kreativa tankar om hur ni kan stärka ert varumärke, säger Frida Blom.

Mikael Persson

Affärsområdeschef

Mikael är chef för enheten Westander Politik och Analys. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Utgå från syftet så blir det tydligt vilka målgrupper ni behöver lära känna bättre, säger Mikael Persson.

Nina Halling

Tf affärsområdeschef

Nina är tf chef för enheten Westander Klimat och Energi. Tidigare har hon bland annat arbetat som ledarskribent och debattredaktör på Sydsvenskan.
– Utforma en enkel kvantitativ enkät för att mäta effekten av er kommunikation, säger Nina Halling.