Målgruppsanalys

En målgruppsanalys är en bra utgångspunkt för företag och organisationer som vill nå fram med sina budskap. Alltför ofta är vi hemmablinda och tror att vi vet allt om vår målgrupp eller att den vi talar till är ungefär som oss själva.

Vi hjälper er att kartlägga olika målgruppers behov och önskemål samt att analysera vilka budskap som bör kommuniceras gentemot olika grupper. Vanliga arbetsmetoder är intervjuer, fokusgrupper och enkäter, men våra analytiker skräddarsyr alltid upplägget utifrån era behov.

Vill du veta mer?

Johanna Wilkens

Våra specialister inom målgruppsanalys

Johanna Wilkens

Pr-konsult

Johanna ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat varit kommunikationschef på Friends.
– Genomför analysen med ett tydligt syfte och våga förändra er verksamhet, säger Johanna Wilkens.

Frida Blom

Seniorkonsult

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Genomför fokusgrupper för att få kreativa tankar om hur ni kan stärka ert varumärke, säger Frida Blom.

Nina Halling

Tf affärsområdeschef

Nina är tf chef för enheten Westander Klimat och Energi. Tidigare har hon bland annat arbetat som ledarskribent och debattredaktör på Sydsvenskan.
– Utforma en enkel kvantitativ enkät för att mäta effekten av er kommunikation, säger Nina Halling.