Moderatorskap

En skicklig moderator skapar ett dynamiskt samtal och leder diskussionen mot ett tydligt mål. Som moderator måste du vara påläst, förberedd, observant, närvarande och gärna lite underhållande.

Ofta finns kompetensen internt, men ibland kan det vara en fördel att anlita en extern moderator som inte är knuten till arrangören. Vi hjälper er att göra seminariet eller konferensen riktigt givande.

Många av oss på Westander är vana moderatorer. Flera har särskild kompetens inom olika ämnesområden. Vi kan också coacha dig som själv ska moderera.

Vill du veta mer?

Hanna Berheim Brudin

Våra moderatorer

Hanna Berheim Brudin

Enhetschef

Hanna är chef för enheten Westander Hållbarhet. Hon modererar gärna samtal om olika aspekter av hållbar utveckling och hållbarhetskommunikation.
– Stäm av syftet. Diskutera vad publiken ska tycka, känna och göra efteråt, säger Hanna Berheim Brudin.

Birger Lycken

Enhetschef

Birger är en av Westanders mest erfarna konsulter och chef för enheten Kris och Ledarskap. Han leder gärna samtal om jämställdhet och ledarskap.
– Anpassa till målgruppen. Se till att publiken får maximal nytta av innehållet, säger Birger Lycken.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Jacob är specialiserad på klimatfrågan och arbetade tidigare på Svenska kyrkans internationella avdelning. Han modererar gärna med miljö- och klimatfokus.
– Ge energi. Om du själv trivs kommer även publik, talare och paneldeltagare att göra det, säger Jacob Risberg.

Lisa Blomqvist

Pr-konsult

Lisa ansvarar för Westanders tjänster inom digital kommunikation. Hon modererar gärna brett och är ansvarig för kursen Bli en skicklig moderator.
– Var flexibel. Lyssna noga på vad som sägs och ställ spontana följdfrågor, säger Lisa Blomqvist.

Pär Daléus

Projektledare

Pär ansvarar för Westanders tjänster inom kriskommunikation och forskade tidigare vid Försvarshögskolan. Han leder gärna samtal om kris och ledarskap.
– Var publikens röst. Be talarna att förklara krångliga ord och konkretisera invecklade resonemang, säger Pär Daléus.

Sandra Ehne

Pr-konsult

Sandra är specialiserad på kommunikativt ledarskap. Hon undervisar på kursen Bli en skicklig moderator och leder gärna samtal om värderingar och mångfald.
– Styr samtalet. Som moderator måste du våga ta plats och leda samtalet framåt, säger Sandra Ehne.