Moderatorskap

En skicklig moderator skapar ett dynamiskt samtal och leder diskussionen mot ett tydligt mål. Som moderator måste du vara påläst, förberedd, observant, närvarande och gärna lite underhållande.

Ofta finns kompetensen internt, men ibland kan det vara en fördel att anlita en extern moderator som inte är knuten till arrangören. Vi hjälper er att göra seminariet eller konferensen riktigt givande.

Många av oss på Westander är vana moderatorer. Flera har särskild kompetens inom olika ämnesområden. Vi kan också coacha dig som själv ska moderera.

Vill du veta mer?

Hanna Berheim Brudin

Våra moderatorer

Hanna Berheim Brudin

Enhetschef

Har stor erfarenhet av att leda, arrangera och delta i seminarier och paneldebatter. Hon är statsvetare, har tidigare bland annat arbetat på Jusek och utrikesdepartementet. Hanna undervisar på kursen Bli en skicklig moderator och ansvarar för Westanders erbjudande inom hållbarhet.

Birger Lycken

Enhetschef

En skicklig processledare med egen erfarenhet från många Almedalsseminarier, både som paneldeltagare och som samtalsledare. Birger har erfarenhet från politiken på partiledarnivå och leder gärna samtal om jämställdhet, hälsa och ledarskap.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Har stor vana av att moderera samtal, debatter och seminarier samt att delta i olika paneler. Jacob har lång erfarenhet av FN:s klimatförhandlingar och en djup kunskap i hållbarhetsfrågor generellt. Han modererar gärna seminarier och konferenser med miljö- och klimatfokus.

Lisa Blomqvist

Pr-konsult

Har lång erfarenhet av skriven och talad kommunikation, bland annat som retoriklärare, kommunikationskonsult och talskrivare. Lisa har kandidatexamina i retorik och i journalistik och ansvarar för Westanders ständigt fullsatta kurs Bli en skicklig moderator.

Pär Daléus

Projektledare

Har tio års erfarenhet av att föreläsa och leda seminarier och debatter, både i sin roll som universitetslektor och som ansvarig för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan. Han har en doktorsexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet och är en av Westanders specialister på kris och ledarskap.

Sandra Ehne

Pr-konsult

Har gedigen erfarenhet av att processleda möten och konferenser. Sandra är statsvetare och har bland annat varit ordförande för Stockholm Pride och chef för Scouternas integrationsarbete. Hon modererar särskilt gärna samtal och seminarier om ledarskap, värderingar och mångfald.