Moderatorskap

En skicklig moderator skapar ett dynamiskt samtal och leder diskussionen mot ett tydligt mål. Som moderator måste du vara påläst, förberedd, observant, närvarande och gärna lite underhållande.

Ofta finns kompetensen internt, men ibland kan det vara en fördel att anlita en extern moderator som inte är knuten till arrangören. Vi hjälper er att göra seminariet eller konferensen riktigt givande.

Många av oss på Westander är vana moderatorer. Flera har särskild kompetens inom olika ämnesområden. Vi kan också coacha dig som själv ska moderera.

Vill du veta mer?

Hanna Berheim Brudin

Våra moderatorer

Hanna Berheim Brudin

Enhetschef

Hanna är chef för enheten Westander Hållbarhet. Hon modererar gärna samtal om hållbar utveckling och är ansvarig för kursen Bli en skicklig moderator.
– Stäm av syftet. Diskutera vad publiken ska tycka, känna och göra efteråt, säger Hanna Berheim Brudin.

Anders Wennerstrand

Projektledare

Anders är ansvarig för Westanders tjänster inom medieträning och arbetade tidigare som journalist på nyhetsbyrån TT. Han modererar gärna brett.
– Var flexibel. Lyssna noga på vad som sägs och ställ spontana följdfrågor, säger Anders Wennerstrand.

Frida Blom

Projektledare

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap. Hon modererar gärna samtal om företagskultur, motivation och det hållbara arbetslivet.
– Styr samtalet. Som moderator måste du våga ta plats och leda samtalet framåt, säger Frida Blom.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Jacob är specialiserad på klimatfrågan och arbetade tidigare på Svenska kyrkans internationella avdelning. Han modererar gärna med miljö- och klimatfokus.
– Ge energi. Om du själv trivs kommer även publik, talare och paneldeltagare att göra det, säger Jacob Risberg.

Johan Lindahl

Pr-konsult

Johan är specialiserad på hållbarhet och opinionsbildning. Han modererar gärna samtal om mänskliga rättigheter, hälsa och hållbar utveckling.
– Anpassa till målgruppen. Se till att publiken får maximal nytta av innehållet, säger Johan Lindahl.

Johannes Krunegård

Projektledare

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad och var tidigare kommunalråd. Han undervisar på kursen Bli en skicklig moderator.
– Var publikens röst. Be talarna att förklara krångliga ord och konkretisera invecklade resonemang, säger Johannes Krunegård.