Opinionsbildning

Opinionsbildning är ett systematiskt arbete för att påverka människors åsikter, attityder eller värderingar kring en samhällsfråga.

Syftet kan vara att påverka politiska beslut, allmänhetens beteende eller opinionsbildarens varumärke. Vi hjälper er att höja kunskapsnivån i det offentliga samtalet.

Vi lägger ofta en god grund för ett samarbete genom ett skräddarsytt startpaket bestående av analys, workshop och handlingsplan.

Vill du veta mer?

Kristoffer Housset

Våra specialister inom opinionsbildning

Kristoffer Housset

Projektledare

Kristoffer ansvarar för Westanders tjänster inom opinionsbildning. Tidigare har han bland annat varit pressekreterare åt vänsterpartiledaren Lars Ohly.
– Ta fram ett slagkraftigt huvudbudskap som är lätt att förstå och komma ihåg, säger Kristoffer Housset.

Frida Blom

Projektledare

Frida har arbetat som konsult på Westander sedan 2012. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Informera de journalister som bevakar ämnesområdet när något nytt händer, säger Frida Blom.

Jessica Henryson

Enhetschef

Jessica är en av Westanders mest erfarna konsulter. Hon har opinionsbildat i över tio år för att främja utbyggnaden av förnybar energi.
– Sätt tydliga mål och delmål. Gör en nollmätning som ni sedan följer upp, säger Jessica Henryson.

Johannes Krunegård

Projektledare

Johannes har arbetat på Westander sedan 2013. Tidigare har han varit kommunalråd i Nyköping och distriktsordförande för Miljöpartiet i Sörmland.
– Skapa en berättelse kring er fråga som talar till både hjärta och hjärna, säger Johannes Krunegård.

Linnea Sandström Lange

Pr-konsult

Linnea har tidigare arbetat med politiska kampanjer i USA och med opinionsbildning på Läkare i Världen. Hon är politiskt aktiv inom Liberalerna.
– Skapa en kampanjsida som ni konsekvent länkar till i alla era digitala aktiviteter, säger Linnea Sandström Lange.

Mikael Persson

Enhetschef

Mikael är chef för enheten Westander Politik och Opinion. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Följ upp resultaten regelbundet och var ständigt beredda att ompröva er strategi, säger Mikael Persson.