Opinionsbildning

Opinionsbildning är ett systematiskt arbete för att påverka människors åsikter, attityder eller värderingar kring en samhällsfråga.

Syftet kan vara att påverka politiska beslut, allmänhetens beteende eller opinionsbildarens varumärke. Vi hjälper er att höja kunskapsnivån i det offentliga samtalet.

Vi lägger ofta en god grund för ett samarbete genom ett skräddarsytt startpaket bestående av analys, workshop och handlingsplan.

Vill du veta mer?

Kristoffer Housset

Våra specialister inom opinionsbildning

Kristoffer Housset

Projektledare

Kristoffer ansvarar för Westanders tjänster inom opinionsbildning. Tidigare har han bland annat varit pressekreterare åt vänsterpartiledaren Lars Ohly.
– Ta fram ett slagkraftigt huvudbudskap som är lätt att förstå och komma ihåg, säger Kristoffer Housset.

Johan Lindahl

Pr-konsult

Johan är specialiserad på digital kommunikation. Tidigare har han arbetat som producent på Sveriges Radio och som projektledare på Naturskyddsföreningen.
– Informera de journalister som bevakar ämnesområdet när något nytt händer, säger Johan Lindahl.

Mikael Persson

Enhetschef

Mikael är chef för enheten Westander Politik och Opinion. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Följ upp resultaten regelbundet och var ständigt beredda att ompröva er strategi, säger Mikael Persson.

Nina Halling

Tf enhetschef

Nina är tf chef för enheten Westander Klimat och Energi. Tidigare har hon bland annat arbetat som ledarskribent och debattredaktör på Sydsvenskan.
– Sätt tydliga mål och delmål. Gör en nollmätning som ni sedan följer upp, säger Nina Halling.