Opinionsbildning

Opinionsbildning är ett systematiskt arbete för att påverka människors åsikter, attityder eller värderingar kring en samhällsfråga.

Syftet kan vara att påverka politiska beslut, allmänhetens beteende eller opinionsbildarens varumärke. Westanders utgångspunkt är att opinionsbildning ska bidra till att höja kunskapsnivån i det offentliga samtalet.

En bra start på ett samarbete är ett skräddarsytt startpaket bestående av analys, workshop och handlingsplan.

Vill du veta mer?

Kristoffer Housset

Våra specialister inom opinionsbildning

Kristoffer Housset

Affärsområdeschef

Kristoffer är chef för enheten Westander Digital och Opinion. Tidigare har han bland annat varit pressekreterare åt vänsterpartiledaren Lars Ohly.
– Ta fram ett slagkraftigt huvudbudskap som är lätt att förstå och komma ihåg, säger Kristoffer Housset.

Frida Berry Eklund

Pr-konsult

Frida är expert på klimatkommunikation. Tidigare har hon arbetat på Oxfam som global kampanjledare och på GCCA som kampanjdirektör.
– Informera de journalister som bevakar ämnesområdet när något nytt händer, säger Frida Berry Eklund.

Hanna Berheim Brudin

Affärsområdeschef

Hanna är chef för enheten Westander Hållbarhet. Tidigare har hon arbetat på Jusek samt med hållbarhetsfrågor inom UD och Amnesty Business Group.
– Skapa en kampanjsida som ni konsekvent länkar till i alla era digitala aktiviteter, säger Hanna Berheim Brudin.

Johan Lindahl

Pr-konsult

Johan är specialiserad på digital kommunikation. Tidigare har han arbetat som producent på Sveriges Radio och som projektledare på Naturskyddsföreningen.
– Skapa en berättelse kring er fråga som talar till både hjärta och hjärna, säger Johan Lindahl.

Mattias Falk

Seniorkonsult

Mattias är specialiserad på opinionsbildning. Tidigare har han arbetat länge inom tidskriftsbranschen, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Följ upp resultaten regelbundet och var ständigt beredda att ompröva er strategi, säger Mattias Falk.

Nina Halling

Tf affärsområdeschef

Nina är tf chef för enheten Westander Klimat och Energi. Tidigare har hon bland annat arbetat som ledarskribent och debattredaktör på Sydsvenskan.
– Sätt tydliga mål och delmål. Gör en nollmätning som ni sedan följer upp, säger Nina Halling.