Samhällsbyggnad

Vårt sätt att bygga bostäder och infrastruktur i dag kommer att påverka klimatet och miljön under mycket lång tid framöver.

Byggbransch, stadsplanerare, transportföretag och fastighetsägare behöver alla ta plats i debatten om hållbar stadsutveckling. Westander vill bidra till hållbara städer och transporter. Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut.

Våra specialister har lång erfarenhet av att arbeta med samhällsbyggnad och stadsutveckling. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Johannes Krunegård

Våra specialister inom samhällsbyggnad

Johannes Krunegård

Projektledare

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad. Tidigare har han varit kommunalråd (MP) i Nyköping.
– Ge förslag på konkreta lösningar som hjälper politikerna att nå sina mål, säger Johannes Krunegård.

Daniel Skog

Pr-konsult

Daniel är specialiserad på hållbarhet. Tidigare har han arbetat över tio år i Malmö stad med kommunikation kring stadsutvecklingsprojekt.
– Gör det lätt för målgruppen att göra rätt med beteendepåverkande kommunikation, säger Daniel Skog.

Maja Stridsberg

Pr-konsult

Maja ansvarar för Westanders tjänster inom idéutveckling. Tidigare har hon bland annat arbetat med sociala medier på Rättviseförmedlingen.
– Tänk digitalt från början. Då kan ni delta på fler arenor och stärka ert varumärke, säger Maja Stridsberg.

Mikael Persson

Enhetschef

Mikael är chef för enheten Westander Politik och Opinion. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Lyft alltid fram allmänintresset. Politiker fattar inte beslut utifrån enskilda företags intressen, säger Mikael Persson.

Nils Grunditz

Projektledare

Nils är specialiserad på klimat och energi. Tidigare har han varit miljösamordnare i stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden.
– Bygg förtroende. Visa att ni har värdefull kunskap som behövs för att fatta rätt beslut, säger Nils Grunditz.

Sofie Ek

Projektledare

Sofie ansvarar för Westander tjänster inom varumärkesstrategi och är specialiserad på digital kommunikation. Tidigare arbetade hon på Chimney Group.
– Ta ställning i debatten. Engagerade och stolta medarbetare stärker varumärket, säger Sofie Ek.