Samhällsbyggnad

På Westander arbetar vi med medierelationer och politisk påverkan kring samhällsbyggnad i ett brett perspektiv. Våra uppdrag handlar om allt från transporter och infrastruktur, över bostäder och stadsutveckling till beteenden, attityder och värderingar.

Vårt sätt att bygga bostäder, städer och infrastruktur i dag kommer att påverka hur vi samspelar med varandra och vår miljö under lång tid framöver. Vi på Westander vill bidra till att exempelvis de transportföretag, fastighetsägare och stadsplanerare som bygger dagens samhälle tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar framtid.

Våra specialister har ett stort personligt engagemang och lång erfarenhet av att arbeta med samhällsbyggnadsfrågor. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Nils Grunditz

Våra specialister inom samhällsbyggnad

Nils Grunditz

Projektledare

Nils har ett stort intresse för hållbart bostadsbyggande och rättvis stadsutveckling. Han har läst globalisering och hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre. Har fem års erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor vid Stockholms stad som miljösamordnare i stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden.

Johannes Krunegård

Projektledare

Har ett stort engagemang för hållbara transporter och regional utveckling. Johannes har läst samhällsbyggnadsteknik vid Luleå Tekniska Universitet och har en kandidatexamen i statsvetenskap. Genom sin bakgrund som kommunalråd har han stor erfarenhet av samhällsbyggandets kommunikativa utmaningar.

Daniel Skog

Pr-konsult

Daniel har ett särskilt engagemang för hållbara städer och har en examen i miljövetenskap med fokus på urbana kretsloppssystem. Han har 15 års erfarenhet av att ansvara för hållbarhetskommunikationen i Malmö stads stadsutvecklingsprojekt såsom Västra Hamnen och Hyllie.

Maja Stridsberg

Pr-konsult

Har ett stort intresse för smarta städer, digitalisering av samhällstjänster och hållbar stadsutveckling. Maja är utbildad i digital strategi på Hyper Island och har en kandidatexamen i reklam och pr från Stockholms universitet, där hon bland annat läst motivation- och emotionspsykologi. Hon är en del av Westanders hållbarhetsenhet och har mångårig erfarenhet av opinionsbildning inom en rad olika sektorer.

Mikael Persson

Enhetschef

Mikael har ett stort engagemang för samhällbyggnadsfrågor och transporter. Han är aktiv kommunpolitiker och har på Westander bland annat arbetat med Länstrafiken Örebro och Flygbussarna.

Sofie Ek

Projektledare

Har ett stort engagemang för stadsplaneringsfrågor och arkitektur och arbetar med flera uppdragsgivare inom området hållbar stadsutveckling. Sofie har en Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm, där hon bland annat läst beteendepsykologi.