Utbildning och arbetsmarknad

Utbildningens kvalitet och nyanländas etablering på arbetsmarknaden är två av Sveriges största samhällsutmaningar.

Westander vill bidra till utbildningar med hög kvalitet som möter både arbetsmarknadens och de studerandes behov. Vi vill underlätta rörlighet, kompetensutveckling och omställning på arbetsmarknaden. Vi vill också hjälpa till att skapa förutsättningar för fler jobb för att nyanlända snabbt ska kunna få fotfäste på arbetsmarknaden.

Westander är medlem i Almega och Svenskt Näringsliv. Vi omfattas av kollektivavtal mellan Almega Tjänsteföretagen och Akademikerförbunden.

Våra specialister har goda insikter i utbildningens och arbetsmarknadens betydelse för både individ och samhälle. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Kristoffer Housset

Våra specialister inom utbildning och arbetsmarknad

Kristoffer Housset

Projektledare

Lång erfarenhet från svensk politik där han bland annat arbetat på Vänsterpartiets riksdagskansli och varit pressekreterare åt Lars Ohly.
– Skapa ett slagkraftigt budskap som finns med som en röd tråd i all kommunikation. På så sätt skapar ni förutsättningar för att nå fram genom mediebruset, säger Kristoffer Housset.

Daniel Hirsch

Pr-konsult

Lång erfarenhet som journalist på arbetsgivarorganisationen Visitas medlemstidning Besöksliv, där han bevakade turism- och besöksnäringen ur ett företagarperspektiv.
– Berätta om hur er verksamhet skapar samhällsnytta. Om ni börjar med att lyfta fram ert eget ansvarstagande blir det lättare att få gehör hos politiska beslutsfattare, säger Daniel Hirsch.

Hanna Birath

Pr-konsult

Mångårig erfarenhet som journalist på Sveriges Radios Ekoredaktion. Där arbetade hon framför allt med onlinejournalistik och sociala medier. Som journalist har hon också varit förtroendevald och facklig aktiv i Journalistförbundet.
– Ta egna initiativ i stället för att vänta på att journalisterna ska ringa er. Reagera på andras utspel och var snabba med kommentarer så ökar chansen till synlighet, säger Hanna Birath.

Maja Stridsberg

Pr-konsult

Lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor, bland annat för PTK, Collectum och ManpowerGroup. Har tidigare arbetat på Rättviseförmedlingen och är utbildad digital strateg från Hyper Island.
– Lär känna dem ni vill prata med. Gör en målgruppsanalys för att mer effektivt nå fram med era budskap, säger Maja Stridsberg.

Mikael Persson

Enhetschef

Utbildad lärare som tidigare arbetat med utbildningsfrågor inom Liberalerna. Mikaels drömuppdrag är att skapa positiv publicitet om skolan.
– Undvik att bli en kravmaskin. Bidra i stället med konstruktiva förslag till lösningar, som leder till en positiv samhällsutveckling och hjälper beslutsfattarna att nå sina mål, säger Mikael Persson.

Sebastian Stjern

Pr-konsult

Lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, främst utifrån ett företagarperspektiv. Tidigare har han arbetat med entreprenörskap på Stockholms universitet samt grundat klädföretaget The Fair Tailor. Är i dag ordförande i Kompis Sverige.
– Fundera på vilka andra aktörer som vill driva samma fråga som ni. Genom att skapa allianser kan ni lättare nå ut med budskapet, säger Sebastian Stjern.