Varumärkesstrategi

Ett varumärke kan beskrivas som ett knippe associationer. Ett starkt varumärke är välkänt, tydligt och positivt laddat. Att delta i samhällsdebatten ser vi som den ultimata varumärkesbyggaren.

Westander rankas högst bland stora pr-byråer på området varumärkeskunskap. I kundundersökningen Årets Byrå 2017 fick vi betyget 9,14 på en tiogradig skala.

Vi hjälper er genom hela processen med att genomföra en varumärkesanalys, ta fram en varumärkesplattform och gå från strategi till handling.

Vill du veta mer?

Sofie Ek

Sofie Ek

Våra specialister inom varumärkesstrategi

Sofie Ek

Projektledare

Sofie ansvarar för Westanders tjänster inom varumärkesstrategi och är specialiserad på digital kommunikation. Tidigare arbetade hon på Chimney Group.
– Avdramatisera varumärkesarbetet. Det ska vara enkelt att jobba med varumärket, säger Sofie Ek.

Frida Blom

Projektledare

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Ta ställning i debatten. Engagerade och stolta medarbetare stärker varumärket, säger Frida Blom.

Johanna Look

Byråchef

Johanna ansvarar för Westanders grundtjänst Pr-partner. Hon är en av våra mest erfarna konsulter och specialiserad på varumärkesstrategi.
– En riktigt bra mission berättar om hur ni bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Johanna Look.

Katalin Herngren Bachry

Pr-konsult

Katalin är specialiserad på hållbarhet. Tidigare har hon bland annat arbetat med verksamhetsstrategi på cateringföretaget Gigafood.
– Era kärnvärden ska vägleda det dagliga arbetet. Beskriv vad de betyder i praktiken, säger Katalin Herngren Bachry.

Maja Stridsberg

Pr-konsult

Maja ansvarar för Westanders tjänster inom idéutveckling. Tidigare har hon bland annat arbetat med sociala medier på Rättviseförmedlingen.
– Tänk digitalt från början. Då kan ni delta på fler arenor och stärka ert varumärke, säger Maja Stridsberg.

Mattias Falk

Projektledare

Mattias ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har han arbetat inom tidskriftsbranschen, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Lär känna er målgrupp. Varumärkeslöftet måste vara relevant och engagerande för målgruppen, säger Mattias Falk.