Varumärkesstrategi

Ett varumärke kan beskrivas som ett knippe associationer. Ett starkt varumärke är välkänt, tydligt och positivt laddat.

I våra samarbeten ställer vi ofta frågor om företagets syfte och existensberättigande. Ett syftesdrivet varumärke utgår från företagets mission och vilja att stå för något utöver vinstmaximering. Att delta i samhällsdebatten ser vi som den ultimata varumärkesbyggaren. Det leder till ökad kundlojalitet, ökad motivation bland de anställda och ökad lönsamhet.

Westander rankas högst bland stora pr-byråer på området varumärkeskunskap. I Regis kundundersökning Årets Byrå 2017 fick vi betyget 9,14 på en tiogradig skala.

Vi lotsar er genom hela processen med att genomföra en varumärkesanalys, ta fram en varumärkesplattform och gå från strategi till handling.

Vill du veta mer?

Sofie Ek

Sofie Ek

Våra specialister inom varumärkesstrategi

Sofie Ek

Projektledare

Har arbetat både strategiskt och operativt med varumärkesfrågor och har en masterexamen i Marketing & Media Management från Handelshögskolan i Stockholm.
– Missionen ska sprida stolthet. En riktigt bra mission berättar om hur ni bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Sofie Ek.

Frida Blom

Projektledare

Frida har stor erfarenhet av att stärka varumärken genom deltagande i samhällsdebatten. Tidigare var hon ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Att delta i debatten är den ultimata varumärkesbyggaren. Dessutom minskar risken för förtroendekriser, säger Frida Blom.

Johanna Look

Byråchef

Johanna är en av Westanders mest erfarna konsulter, med kundansvar för flera av våra största uppdragsgivare. Hon har ett särskilt intresse för syftesdriven marknadsföring.
– Vi vill avdramatisera varumärkesarbetet och göra det enkelt för alla att jobba med varumärkesfrågor, säger Johanna Look.

Maja Stridsberg

Pr-konsult

Maja ansvarar för Westanders tjänster inom digital kommunikation. Hon har en kandidatexamen i reklam och pr och en utbildning i digital strategi från Hyper Island.
– Tänk digitalt från början! Då kan ni delta i samhällsdebatten på fler arenor och stärka ert varumärke, säger Maja Stridsberg.

Mattias Falk

Pr-konsult

Mattias är specialiserad på målgruppsanalys. Han har ansvarat för flera starka varumärken inom tidskriftsbranschen, på förlag som Egmont och Bonnier Tidskrifter.
– Lär känna er målgrupp! De värden varumärket står för måste vara relevanta och engagerande för målgruppen, säger Mattias Falk.

Patrik Westander

Vd

Som Westanders vd sedan starten har Patrik varit med och byggt ett av pr-branschens starkaste varumärken. Tidigare var han bland annat vd för Svenska Statoil.
– Kärnvärden ska vägleda det dagliga arbetet inom företaget. Beskriv vad orden betyder i praktiken, säger Patrik Westander.