Balans i livet

Westanders filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid. Vi tror att personer med balans i livet har trevligare på jobbet, arbetar mer fokuserat och levererar med högre kvalitet.

Det finns en baksida med en företagskultur som bygger på eget engagemang. Personer med stark inre drivkraft riskerar att vilja prestera alltför mycket och jobba alltför långa dagar. Övertidsarbete kan redan på kort sikt innebära lägre kvalitet och på längre sikt leda till utmattning.

Westander motverkar aktivt en osund övertidskultur. På ett konsultföretag som inte konkurrerar med lågt pris går balans i livet och hög kvalitet hand i hand. En konsult med tid till ett privatliv har också kraft och förmåga att föra in kreativitet och nya perspektiv i uppdragen.

Vi ser dessutom balans i livet som en viktig konkurrensfördel för Westander som arbetsgivare. Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Det erbjudandet underlättar vår rekrytering av kompetenta och engagerade konsulter.

Westander har sedan flera år lagt till en egen fråga om ”balans i livet” i undersökningsföretaget Regis årliga medarbetarstudie. 2019 blev betyget 9,1 på en tiogradig skala.

Vad innebär det i praktiken?

– Du respekterar din egen arbetsinsats och är noggrann med att registrera all arbetstid, såväl intern arbetstid som kundtid.

– På Westander innebär heltid 40-timmarsvecka. Övertid premieras inte och beordrad övertid förekommer inte.

– Ibland går övertid inte att undvika. I de fallen uppmanas du att ta ut din kompledighet så snart som möjligt.

– Vi tar sällan långa fikapauser men gärna kortare avbrott, ofta tillsammans med kollegorna vid kontorets fotbollsspel.

– Vi kontaktar inte kollegor i jobbärenden utanför kontorstid, om inte uppdraget kräver det. Brådskar det på kvällen skickar du i första hand ett sms.

– Du har möjlighet att jobba hemifrån ibland, om du har arbetsuppgifter som lämpar sig väl för det.

– Som kundansvarig förväntas du involvera dina kollegor och eftersträva att göra dig själv ersättlig i samarbetet.

– Westanders föräldrapolicy innebär möjlighet att jobba deltid, för både småbarnsföräldrar och övriga anställda.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är en fokuserad person. Du vill gärna leva för ditt viktiga och meningsfulla arbete, men bara åtta timmar om dagen.