Effektivitet

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga sin egen pr-kompetens. Det är normalt mer kostnadseffektivt att uppdragsgivarna själva både gör rutinarbeten och kommunicerar externt.

Ett samarbete med Westander kostar en till två miljoner kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende.

Varför inte mer? Det är kostnadseffektivt att bygga intern kompetens och att inte ha en övertro på vad externa konsulter kan åstadkomma. Vi avråder ofta från att anlita konsulter för att sköta pr-jobbet. Verklig kundnytta skapar vi pr-byråer genom att hjälpa våra kunder att själva stärka varumärket, opinionsbilda och lobba.

Varför inte mindre? Det är kostnadseffektivt att ha ett löpande pr-samarbete där byrån har utrymme att vara en engagerad och proaktiv pr-partner. Vi avråder ofta från att inhandla pr-tjänster styckvis – utan handlingsplan, månadsmöten och omvärldsbevakning. Då går man miste om det löpande pr-samarbetets fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Tillsammans med uppdragsgivaren förväntas konsulten utveckla pr-arbetet genom att testa nya grepp och löpande utvärdera resultaten. Det ställer höga krav på lyhördhet och kreativitet i förhållande till våra pr-kompetenta uppdragsgivare.

Vad innebär det i praktiken?

– Som konsult på Westander är du i hög grad en person som får saker och ting att hända – kostnadseffektivt.

– Du redovisar tiden ner på kvartar av en timme, använder bästa tillgängliga kompetens bland kollegorna och levererar med hög kvalitet.

– Din förmåga att pr-inspirera en uppdragsgivare är lika viktig som att du själv lär dig om uppdragsgivarens verksamhet.

– Du hjälper uppdragsgivare att bygga sina egna nätverk och budskapstränar dem ofta inför kontakter med journalister och politiker.

– Du utbildar uppdragsgivare så att de själva exempelvis kan göra utskick, skriva pressmeddelanden eller använda sociala medier.

– Du föreslår inte arbetsinsatser där du bedömer att Westanders arbetade timmar är värda mindre än 2 400 kronor för uppdragsgivaren.

– Det händer att vi uppmuntrar uppdragsgivare att exempelvis anställa en kommunikatör, i stället för att anlita Westander för rutinuppgifter.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är en nyfiken, kreativ och entusiasmerande person. Du vill lära dig om andras verksamheter och dela med dig av din egen pr-kunskap.