Eget ansvar

Vi tror på frihet och ansvar, med tydliga mål inom ett tydligt ramverk. Som kundansvarig är du ensam ansvarig för alla beslut som rör samarbetet.

Westander har en företagskultur präglad av frihet och ansvar. Vi menar att friheten är en förutsättning för våra konsulters arbetsglädje och goda resultat

Organisationen är platt och byggd runt det totala kundansvaret. De kundansvariga konsulterna är första linjens chefer, inte affärsområdescheferna.

Chefen ser det inte som sitt ansvar att motivera en medarbetare, men väl att noga undvika att demotivera. En chef går exempelvis aldrig in och detaljstyr en konsults individuella kundansvar.

På Westander är det konsultens eget ansvar att hitta uppdrag, leda och fördela arbetet samt bidra till att skapa en god stämning på arbetsplatsen.

Konsultens ekonomiska resultat följs upp månadsvis mot tydliga mål. Löneutvecklingen baseras helt på bidraget till företagets lönsamhet, med samlad fakturering i egna kundansvar som det viktigaste lönekriteriet.

Avgörande för konsultens beläggningsgrad och trivsel är hur väl hon eller han, med Westanders strukturkapital som plattform, själv lyckas göra sina arbetsinsatser efterfrågade hos kunder och kollegor.

Vad innebär det i praktiken?

– Du ansvarar själv för att nå dina mål. Alla konsulter på Westander har samma individuella faktureringsmål: En beläggningsgrad på 75 procent.

– Om du har för låg beläggning är det du själv som måste agera genom att hitta nya uppdrag och erbjuda hjälp i kollegornas kundansvar.

– Som kundansvarig har du ansvar för kvaliteten i allt som kommuniceras med och för uppdragsgivaren, oavsett vem som har utfört arbetet.

– Som kundansvarig utser du själv din arbetsgrupp. Men det bör ske efter samråd med affärsområdeschef eller vd, för att säkerställa optimal arbetsfördelning.

– Det enda tillfället i ett kundsamarbete när du alltid måste kontakta vd är om det framförs kritik i någon form från uppdragsgivaren.

– Du har ett personligt ansvar för att bidra till en god stämning och till att Westander är en arbetsplats som strävar efter ständig förändring.

– Du ställer upp när kollegor behöver hjälp med att skapa kundnytta, bidrar till kollegornas kompetensutveckling och är lyhörd för deras behov av balans i livet.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är självständig, noggrann och ansvarstagande. Du vill vara din egen arbetsledare.