Engagemang

Vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vårt personliga samhällsengagemang ökar nyttan för uppdragsgivaren.

Westander har en värdegrund baserad på eget engagemang. Vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet på morgonen. Vi tror dessutom att du gör ett bättre jobb om du arbetar med frågor som du själv sympatiserar med.

Engagemanget är en starkt bidragande orsak till att vi har så nöjda uppdragsgivare. När Westander 2017 vann kundundersökningen Årets Byrå, med rekordstor marginal, var det vårt engagemang som fick det högsta betyget: 9,7 på en tiogradig skala.

Vårt personliga engagemang skapar förtroende och goda förutsättningar för prestigelösa samarbeten. Uppdragsgivarna känner ofta att vi har valt dem lika mycket som de har valt oss.

Många företag och organisationer vill gärna hitta möjligheter att bli mer aktiva i samhällsdebatten. Vi söker uppdrag som i någon mening bidrar till en positiv samhällsutveckling.

I undersökningsföretaget Regis årliga medarbetarstudie på Westander brukar frågan om ”engagemang och motivation bland medarbetarna” få ett genomsnittsbetyg över nio på en tiogradig skala.

Vad innebär det i praktiken?

– Du uppmuntras att tänka långsiktigt på vilka som skulle vara just dina drömuppdragsgivare.

– Du förväntas nätverka, söka upp möjliga uppdrag och utveckla nya samarbeten inom områden som engagerar dig.

– Vi eftersträvar stor bredd bland uppdragen, men företagsledningen gör inga strategiska val av tjänste- och kundinriktning.

– Vi eftersträvar politisk mångfald bland våra anställda och gör inte partipolitiska ställningstaganden.

– I vår förvaltningsberättelse skriver vi att ”Westander söker aktivt uppdrag med en positiv inverkan på miljön”.

– Som ansvarig konsult informerar du alla kollegorna om ett möjligt nytt uppdrag. Vid eventuella meningsskiljaktigheter beslutar vd om Westander ska ta uppdraget eller inte.

– Du uppmuntras att lämna eventuella synpunkter på samtliga möjliga nya uppdrag. Och du förväntas tacka nej till att arbeta i ett uppdrag som du inte sympatiserar med.

– Du omges av engagerade och diskussionsglada kollegor med olika erfarenheter och politiska sympatier.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är en samhällsengagerad och drivande person. Du vill bidra till en positiv samhällsutveckling.