Handling

Vi hjälper uppdragsgivarna att gå från strategi till handling. Våra konkreta handlingsplaner omfattar såväl strategi som aktiviteter, oftast enligt modellen ”vem gör vad och när?”.

Med Westander blir det åka av. Vi ska göra det enkelt för våra uppdragsgivare att snabbt gå från ord till handling i pr-arbetet, bland annat med hjälp av konkreta och kronologiskt uppbyggda handlingsplaner.

Vi tycker att många aktörer är alltför försiktiga med att delta i samhällsdebatten. Samtidigt är det viktigt att veta vad man gör. Vi ställer ofta frågorna ”Varför vill ni synas mer?” och ”Varför är det så viktigt?” till en uppdragsgivare.

Vi tror inte på möten med politiker när uppdragsgivarens utgångspunkt är det generella och abstrakta ”politikerna förstår inte våra villkor”. Tvärtom vill vi först ställa frågorna ”Vilket konkret politiskt beslut är det ni önskar?” och ”Varför är det så viktigt?”.

”Proaktivitet” kommer högt upp på önskelistan när våra uppdragsgivare ska rangordna vilka områden de vill att vi ska vara särskilt bra på. Det vet vi från Regis kundundersökning Årets Byrå.

När Westander 2018, för sjunde gången på tio år, blev utsedd till Årets stora pr-byrå blev vi särskilt glada att bli topprankade inom området ”proaktivitet”.

Vad innebär det i praktiken?

– Som konsult på Westander är du steget före med konkreta förslag för att möta kundens behov.

– Du och en kollega ska snabbt och effektivt kunna genomföra en analys, en workshop samt skriva en handlingsplan – med hög kvalitet.

– Därefter bistår du uppdragsgivaren i genomförandet av handlingsplanen, ofta i en roll som blåslampa.

– Löpande samarbeten innebär i normalfallet månatliga pr-möten med utvärdering av föregående månad och planering av den kommande månaden.

– Som kundansvarig konsult kan din roll bli att vara bollplank och coach, att proaktivt generera idéer och att kvalitetssäkra uppdragsgivarens eget arbete.

– Du ska kunna avlasta uppdragsgivaren genom att producera utkast till pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter och annat skriftligt material.

– Du och dina kollegor ska också kunna bistå uppdragsgivaren med sändlistor och utskick, exempelvis av regionalt och lokalt utformat material till landets samtliga medier på läns- och kommunnivå.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är en handlingskraftig strateg och målfokuserad genomförare. Du vill se konkreta resultat av dina arbetsinsatser.