Kundnytta

Vi avtalsbinder aldrig en uppdragsgivare och fakturerar enbart för arbetad tid. Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare.

Flera aspekter av vår företagskultur bidrar till kundnyttan: Det personliga engagemanget, vår starka handlingsorientering och den kostnadseffektiva samarbetskulturen. Vi har därför valt en intäktsmodell som inte riskerar att underminera dessa drivkrafter.

Westander avtalsbinder aldrig en kund och fakturerar enbart för arbetad tid, med ett öppet redovisat timpris som är fast under kalenderåret.

Uppdragsgivaren kan när som helst avbryta samarbetet utan några kostnader utöver Westanders redan nedlagda arbetstimmar.

Vårt mål är inte att maximera faktureringen av en enskild uppdragsgivare, utan att hitta den samarbetsnivå där varje enskild levererad timme skapar en sådan kundnytta att uppdragsgivaren blir nöjd.

Bara ett konsultföretag som har en stark leveranskultur med fokus på kundnytta kan vara framgångsrikt med en sådan intäktsmodell.

Regis årliga kundundersökning visar att vi i relation till våra branschkollegor utmärker oss som proaktiva och leveranssäkra strateger.

Vad innebär det i praktiken?

– För dig som konsult innebär vår intäktsmodell mycket höga krav på fokuserat, handlingsorienterat och kostnadseffektivt arbete.

– I ett nära samarbete med uppdragsgivaren är du ständigt på jakt efter de insatser och aktiviteter som ger störst kundnytta för pengarna.

– När en uppdragsgivare efterfrågar insatser som du inte tror är kostnadseffektiva ska du avråda, även om det innebär minskad fakturering.

– I en första fas, innan ett ömsesidigt förtroende etablerats, erbjuder Westander alltid ett fast pris för att ta fram en handlingsplan.

– I ett löpande samarbete fakturerar vi enligt löpande räkning, ofta med ett kostnadstak per år eller en indikativ faktureringsnivå.

– Vi erbjuder veckovisa timrapporter för att kunden enkelt ska kunna överblicka kostnader och budget.

– Westander tackar nej till alla upphandlingar där vi förväntas arbeta arvodeslöst. Det gör vi av respekt mot både våra anställda och våra befintliga uppdragsgivare.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är bra på att se andras behov och kan omsätta detta till konkreta förslag. Du vill hjälpa andra att lyckas.