Kvalitet

Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Våra konsulter har flerårig praktisk erfarenhet och djup specialistkompetens.

Hög kvalitet är att möta eller överträffa högt ställda förväntningar. För Westander innebär kvalitet dessutom att vinna kundernas förtroende som kvalificerade rådgivare i löpande samarbeten.

Positioneringen som kvalitetsbyrå, snarare än lågprisbyrå, är vårt grundläggande strategival. Som pr-partner i täta och prestigelösa samarbeten ökar våra möjligheter att skapa samhällsnytta.

Att samarbeta med Westander är att bli utmanad. Många företag är otydliga med sitt syfte utöver vinstmaximering och saknar konkreta handlingsplaner. De behöver ett löpande samarbete med en proaktiv och engagerad pr-byrå för att bli mer framgångsrika.

Kvalitetsbyrån har bättre förutsättningar än lågprisbyrån att erbjuda kunderna kvalificerad rådgivning och de anställda en god personalpolitik. Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats.

De senaste tio åren har vi vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Westander utsågs 2022 till kommunikationsbranschens bästa arbetsgivare av fackförbundet DIK.

Vad innebär det i praktiken?

– Vi söker enbart kvalificerade rådgivare, som kan skapa sin egen efterfrågan i pr-marknadens övre kvalitetssegment.

– Som kundansvarig väljer du arbetsgrupp utifrån kompetens och engagemang. Minst en person ska vara seniorkonsult.

– Du har integritet och kan säga nej till en uppdragsgivare när möjligheterna till ett samarbete med kvalitet saknas.

– En vanlig ambitionsnivå för samarbetet är 50 timmar i månaden, motsvarande cirka 1,4 miljoner kronor per år.

– Du vågar utmana kunden och föreslår bara sådant som du verkligen tror skapar kundnytta.

– Du är nyfiken och vill hela tiden se om du kan höja kvaliteten genom att testa att göra något annorlunda.

– Du är noggrann och låter saker ta tid, frågar hellre en gång för mycket och tänker på kvalitet redan i första ledet.

– Vid ett första internt utkast ställer du kontrollfrågan: ”Är jag för egen del så nöjd nu att jag skulle kunna skicka detta externt?”

– Alla leveranser är faktamässigt och språkligt korrekta samt sker inom utlovad tid och till överenskommen kostnad.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är en proaktiv och leveranssäker strateg. Du vill ha förtroendefulla kundsamarbeten.