Långsiktighet

Vi har ett långsiktigt förhållningssätt till både uppdragsgivare och anställda. Westanders starka företagskultur hjälper var och en av oss att agera snabbt och tänka långsiktigt. Vi vill vara ett långsiktigt vinstmaximerande företag.

Westander är ett långsiktigt tänkande familjeföretag, med en ekonomi som är så solid att vi inte behöver prioritera kortsiktig vinstmaximering.

Därför vinstdelar vi sedan länge med våra anställda, hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens och samarbetar gärna med andra byråer.

Vi höjer timpriset med mer än inflationen vart fjärde år, som ett instrument för att skapa förändringstryck och ständigt utveckla våra arbetsmetoder, processer och rutiner.

Tack vare att vi inte konkurrerar med lågprisbyråerna kan Westander erbjuda ett attraktivt anställningspaket: en god lön, vinstdelning och den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Men vi ser pengar som en kortsiktig motivationsfaktor.

Vid rekrytering lyfter Westander i stället fram långsiktiga faktorer som är i linje med vår företagskultur: ett roligt arbetsinnehåll, trivsel på jobbet och balans i livet.

Vi ser låg personalomsättning som en nyckel till långsiktig vinstmaximering.

Vad innebär det i praktiken?

– Vi eftersträvar löpande samarbeten med våra kunder och har gärna fokus på uppdragsgivarens drömläge om tre år.

– Våra tio största uppdragsgivare står för knappt en tredjedel av byråintäkten. Du riskerar inte jobbet om vi skulle förlora en eller flera av dem.

– Westander har som lönemål att vara topp tre i personalkostnader per anställd bland de stora pr-byråerna.

– Din lönesättande chef är en coach som ska hjälpa dig att öka ditt bidrag till lönsamheten – och därmed din lön.

– Westander tillämpar en lönsamhetsspärr på cirka 185 000 kronor per anställd. All eventuell vinst över spärren går till vinstdelning och lönehöjningsutrymme.

– Du får tjänstepensionen ITP, som ger 2,4 miljoner privatanställda tjänstemän i genomsnitt 7 300 kronor extra i pension per månad.

– Du erbjuds ett friskvårdsprogram, som bland annat omfattar en träningstimme i veckan, friskvårdsbidrag, massage på jobbet och hälsokontroller vartannat år.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är en strukturerad och långsiktigt tänkande person. Du tror att framgång bygger på tillit och samarbete, snarare än på att ensam är stark.