Lärande

Vi är stolta och inte nöjda. Ingenting är så bra att det inte kan bli lite bättre. Alla anställda förväntas bidra till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft.

Vi är ett kunskapsföretag med en stark vilja till ständig förbättring. Vår utgångspunkt är att alla vill utvecklas på jobbet. Hos oss har du goda möjligheter att göra det genom att jobba tillsammans med olika kollegor med stor bredd i kunskap, erfarenhet och kompetens.

En konsult på Westander har stort eget ansvar för såväl sin egen som kollegornas kompetensutveckling, med chefen som bollplank. Vi har strukturer, rutiner, arbetsformer och inte minst en återkopplingskultur som uppmuntrar till ett ständigt lärande för alla.

Westander har nolltolerans mot gnäll. Vi reagerar alltid när en kollega ger svepande kritik utan tydlig mottagare eller kritiserar någon som inte är på plats. Nolltoleransen hjälper oss att skapa en förändringskultur där frustration och missnöje tas till vara för att utveckla verksamheten.

I undersökningsföretaget Regis medarbetarstudie 2019 fick Westander högre betyg än branschgenomsnittet på samtliga frågeområden. Kompetensutveckling är bland de områden där vi utmärkt oss mest under de senaste tio åren.

Vad innebär det i praktiken?

– Vi läser normalt varandras texter, allt från handlingsplaner till mejl, innan de skickas till uppdragsgivaren.

– Vi arbetar alltid två och två. Mellan dig och kollegan sker hela tiden en ömsesidig kompetensöverföring.

– Du uppmanas att arbeta med så många kollegor som möjligt, för att vi ständigt ska lära mer av varandra.

– Vi uppmuntrar kontinuerligt våra kollegor att ge beröm och konstruktiv kritik, bland annat efter varje kundmöte.

– Vi tror att förändring har ett egenvärde och ställer ofta den här frågan till varandra: Vad tänker du göra annorlunda?

– Två gånger per år har du längre medarbetarsamtal med din chef, ett om din egen utveckling och det andra om din chefs.

– Du uppmuntras till att bidra till en förändringskultur genom att ställa tre frågor: Vad är problemet? Hur kan vi lösa det? Hur kan jag själv bidra?

– Som kundansvarig förväntas du testa nya arbetsmetoder samt informera kollegorna om både framgångar och misslyckanden.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är generös med din egen kunskap och ödmjuk inför andras. Du vill utvecklas och ständigt bli lite bättre.