Proaktivitet

Vi hjälper våra uppdragsgivare genom att ligga steget före med konkreta förslag. I ett samarbete bidrar vi med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Proaktivitet är att vilja något. Det handlar inte om att ge kunden eller den kundansvariga kollegan det hon vill ha, inte heller om att reaktivt lösa ett problem som har uppkommit. På Westander innebär proaktivitet att komma med konkreta förslag på det du bedömer att kunden eller kollegan behöver för att bli mer framgångsrik.

Vi avråder ofta från att inhandla pr-tjänster styckvis – utan tydligt syfte, konkreta handlingsplaner, regelbundna möten och omvärldsbevakning. Vi tackar också nej till löpande samarbeten som inte är tillräckligt omfattande för att uppdragsgivaren ska kunna bli framgångsrik.

Ett samarbete med Westander kostar en till två miljoner kronor per år. Då finns det utrymme för oss att vara en proaktiv och engagerad pr-partner, som bland annat kan bidra till att undvika spretig, händelsestyrd och ineffektiv kommunikation.

Tillsammans med uppdragsgivaren förväntas konsulten proaktivt utveckla pr-arbetet genom att testa nya grepp och löpande utvärdera resultaten.

Westander har 14 år i rad kommit på pallplats i kundundersökningen Årets Byrå. Vi utmärker oss som proaktiva och leveranssäkra strateger.

Vad innebär det i praktiken?

– Som kvalificerad rådgivare på Westander är du i hög grad en person som får saker och ting att hända.

– Som kundansvarig är det viktigt att du uppmuntrar uppdragsgivaren till proaktivitet i pr-arbetet.

– För att kunna pr-inspirera effektivt behöver du lära dig uppdragsgivarens verksamhet på djupet.

– Du omvärldsbevakar löpande och letar efter möjligheter för uppdragsgivaren att komma ut med sitt budskap.

– Du har en tät och prestigelös kontakt med din uppdragsgivare, bygger en relation och skapar en vi-känsla i arbetsgruppen.

– Du genomför regelbundna kundmöten och har i varje möte en klar agenda för hur du vill hjälpa uppdragsgivaren.

– Du håller högt tempo med god framförhållning genom att använda en handlingsplan i alla samarbeten.

– Som kundansvarig bokar du varje vecka in korta möten där du tillsammans med dina biträdande planerar samarbetet.

– Som biträdande agerar du som om du vore kundansvarig, tar initiativ och ger konkreta förslag till kollegan.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är en kreativ och välstrukturerad person. Du vill inspirera andra till att ta initiativ.