Samarbete

Vi samarbetar med våra kollegor, våra uppdragsgivare och andra byråer. Samarbete med tydlig rollfördelning i ett öppet diskussionsklimat bidrar till kostnadseffektivitet, kreativitet och kvalitet.

Westander var en liten nystartad byrå när vi 2002 införde en kollektiv bonus – lika för alla – som omfattar 40 procent av rörelseresultatet. Syftet med vinstdelningen är att uppmuntra till prestationsinriktat samarbete.

Vinstdelningens omfattning har genom åren skapat starka ekonomiska incitament till samarbete. Principen om ”lika för alla” har avskräckt både ensamvargar och allt-ljus-på-mig-människor från att söka jobb hos oss.

En annan viktig samarbetsfaktor är Westanders rutiner för hög kvalitet. I alla samarbeten ingår minst två konsulter: kundansvarig konsult och biträdande kundansvarig. Dessutom finns det ett lönekriterium, ”bidrag till att kollegorna når sina mål”, som uppmuntrar till samarbete.

Resultatet är att Westander i dag kännetecknas av en utpräglad samarbetskultur, med stark gruppdynamik, kompetensutveckling och trivsel.

Dessutom utnyttjas i högre grad företagets bästa tillgängliga kompetens för varje arbetsmoment, vilket ökar kostnadseffektiviteten för uppdragsgivaren.

Vad innebär det i praktiken?

– Du är omgiven av och samarbetar tätt med mycket kompetenta och engagerade kollegor.

– Redan som nyanställd uppfattas du som en resurs av kollegorna. De är intresserade av att få veta hur just du kan bistå våra uppdragsgivare.

– Du uppmuntras att boka in individuella korta möten med dina nya kollegor för att ni ska lära känna varandras kompetenser.

– Som kundansvarig har du stöd av din biträdande i uppdraget. Övriga kollegor ställer också upp när du behöver hjälp i dina uppdrag.

– Din chef coachar dig i utvecklingssamtal gällande din samarbetsförmåga och ditt utnyttjande av företagets samlade kapacitet.

– På januarilönen får du en årsbonus. Lönsamhetsmålet är 100 000 kronor i vinstdelning per anställd och det har överträffats nio av de senaste 17 åren.

– Om du samarbetar effektivt har du goda möjligheter att kompetensutvecklas, öka ditt bidrag till företagets lönsamhet och höja din lön.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är lyhörd, tydlig och hjälpsam. Du vill jobba mot gemensamma mål och utvecklas tillsammans med andra.