Samarbete

Vi samarbetar tätt och prestigelöst med både kollegor och kunder. Samarbete med tydlig rollfördelning i ett öppet diskussionsklimat bidrar till effektivitet, kreativitet och kvalitet.

Westander har ett kollektivt bonussystem, lika för alla, som omfattar 40 procent av rörelseresultatet. Syftet med vinstdelningen är att uppmuntra till prestationsinriktat samarbete.

Vinstdelningens omfattning skapar starka ekonomiska incitament till samarbete. Principen om ”lika för alla” avskräcker både ensamvargar och allt-ljus-på-mig-människor från att söka jobb hos oss.

En annan viktig samarbetsfaktor är Westanders rutiner för hög kvalitet. I alla samarbeten ingår minst två konsulter: kundansvarig konsult och biträdande kundansvarig. Dessutom är tre av våra fyra lönekriterier utformade på ett sätt som uppmuntrar till samarbete.

Vi rekryterar enbart konsulter med flerårig praktisk erfarenhet och eftersträvar stor bredd i kunskap, erfarenhet och kompetens. Ett enhetligt timpris gör att kundansvarig enkelt kan skräddarsy teamet efter uppdragets behov för stunden.

Därmed utnyttjas i högre grad företagets bästa tillgängliga kompetens för varje arbetsmoment, vilket ökar kostnadseffektiviteten för uppdragsgivaren.

Vad innebär det i praktiken?

– Du är omgiven av och samarbetar tätt med mycket kompetenta och engagerade kollegor.

– Redan som nyanställd uppfattas du som en resurs av kollegorna. De är intresserade av att få veta hur just du kan bistå våra uppdragsgivare.

– Du uppmuntras att boka in individuella korta möten med dina nya kollegor för att ni ska lära känna varandras kompetenser.

– Som kundansvarig har du stöd av din biträdande i uppdraget. Övriga kollegor ställer också upp när du behöver hjälp i dina uppdrag.

– Din chef coachar dig i utvecklings-, kundansvars- och lönesamtal kring din samarbetsförmåga och hur du använder företagets samlade kapacitet.

– På januarilönen får du en årsbonus. Lönsamhetsmålet är 100 000 kronor i vinstdelning per anställd och det har överträffats tio av de senaste 19 åren.

– Om du samarbetar effektivt har du goda möjligheter att kompetensutvecklas, öka ditt bidrag till företagets lönsamhet och höja din lön.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är lyhörd, tydlig och hjälpsam. Du vill jobba mot gemensamma mål och utvecklas tillsammans med andra.