Snällhet

Vi sätter snällheten i system på arbetsplatsen. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

Betydelsen av snällhet underskattas på många arbetsplatser. Westander har sedan 2011 arbetat systematiskt med att bygga en effektiv och lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen.

Vi menar att snällhet inte är en personlig egenskap, utan ett aktivt val av förhållningssätt och tydligt handlingsorienterat. Det handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla, utan om att vilja andra väl.

Härskartekniker handlar om motsatsen, att på olika sätt hävda sig själv genom att förminska andra. På en modern arbetsplats – som är beroende av medarbetarnas samarbete – är sådana metoder destruktiva för alla inblandade.

Det är inte tillräckligt att enbart försöka motverka förminskande beteenden. På en välfungerande arbetsplats måste vi kunna förvänta oss mer än så av varandra. Nyckeln är att vi höjer ambitionsnivån och lär oss främjartekniker.

Sedan 2017 genomför Westander en årlig snällhetsenkät, där vi bland annat ställer frågan om ”man i allmänhet kan lita på sina kollegor”. 2021 blev betyget rekordhöga 9,9 på en tiogradig skala.

Vad innebär det i praktiken?

– Du hälsar på dina kollegor när ni träffas första gången under dagen.

– Du visar ditt personliga engagemang när du har en diskussion eller ett möte med en kollega.

– Du slösar med beröm när kollegorna har gjort något bra – gärna inför andra.

– Du bidrar till en kollegas kompetensutveckling genom att ge kritik i enrum – aldrig inför andra.

– Du ber kollegorna om återkoppling på dina egna arbetsinsatser, både vad som fungerar särskilt bra och vad som konkret kan göras bättre till nästa gång.

– Du berättar öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet.

– Du visar att du har högt ställda förväntningar på dina kollegor genom att ge dem stort förtroende.

– Du hjälper kollegorna genom att komma med konkreta och genomtänkta lösningsförslag på deras problem.

– Du ligger steget före de kollegor som har särskilt mycket att göra och erbjuder dig att hjälpa till.

Vem söker vi?

Vi tror att du kan trivas hos oss om du är en person som vill andra väl. Du tror att framgång bygger på tillit och samarbete, snarare än på att ensam är stark.