Varför jobba på Westander?

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ser företaget som en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

Av våra jobbannonser framgår vilka krav vi ställer när det gäller kunskap, erfarenhet och kompetens. Men det räcker inte. Du måste också kunna trivas med vår företagskultur.

Med 10 skäl att jobba på Westander vill vi uppmuntra rätt personer att söka sig till oss. Genom att beskriva företagskulturen vill vi göra det tydligt vem vi söker, vilka krav vi ställer och vad vi kan erbjuda.

Westander arbetar systematiskt med att bygga en lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

Vi vill rekrytera personer som känner sig trygga i sig själva, med alla mänskliga fel och brister. Personer med god självkänsla har i allmänhet lättare för att hantera återkoppling, vara hjälpsamma och samarbeta prestigelöst.

När vi rekryterar kundansvariga konsulter söker vi efter personer som har kompetens och engagemang nog att såväl jobba på detaljnivå i uppdragen som ta ett totalt kundansvar och utveckla helt nya samarbeten.

Vi och våra uppdragsgivare ställer dessutom mycket höga krav på kvalitet, i stort och smått. Kvalitetsfokus uppmuntras av ett enhetligt timpris, nu 2 400 kronor exklusive moms, för alla konsulter, tjänster och kunder.

Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. De senaste tio åren har vi vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Vill du jobba på en snäll pr-byrå, där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med?

Westander söker pr-konsulter »