Varumärkesplattform

En praktiskt användbar varumärkesplattform sammanfattar varumärkets önskade innehåll och ger er vägledning både i det dagliga arbetet och i kommunikationen med omvärlden. Några viktiga beståndsdelar är affärsidé, mission, vision, varumärkeslöfte och positionering.

I framtagandet av varumärkesplattformen involverar vi gärna många av era medarbetare, i syfte att höja kvaliteten och öka sannolikheten för att medarbetarna ska använda budskapen konsekvent och med uthållighet. Samtidigt är vi tydliga med att varumärkesplattformen är ett viktigt styrinstrument som ska beslutas av ledningsgruppen.

Det färdiga resultatet är ett kort och koncist dokument som ofta utgår från företagets syfte och grundläggande existensberättigande vid sidan av att tjäna pengar. Nyckelformuleringarna ska vara enkla och tydliga, lätta att säga och enkla att komma ihåg.

Mer om Varumärkesstrategi

Letar du efter något annat?