Konkurrerande uppdrag

Westander har som grundläggande princip att inte arbeta med konkurrerande uppdrag där det finns motstridiga intressen. Samtidigt ser vi ofta möjligheter till synergier, samarbeten och ökad samhällsnytta som vi bedömer ligger i konkurrerande uppdragsgivares intresse. Beslut om uppdrag som kan upplevas som konkurrerande fattas efter samråd med de berörda uppdragsgivarna.

Konkret undviker vi möjliga intressekonflikter på tre sätt:

1. Westanders hemsida innehåller en öppen redovisning av alla våra pågående lobbyuppdrag och långsiktiga samarbeten.

2. Kundansvarig på Westander informerar en befintlig uppdragsgivare innan vi eventuellt ingår ett samarbete med en konkurrerande möjlig uppdragsgivare.

3. En uppdragsgivare är aldrig avtalsbunden och kan därmed när som helst avbryta samarbetet utan några kostnader utöver Westanders redan nedlagda arbetstimmar.

Vårt mål är att Westanders samarbete med en upplevd konkurrent aldrig ska komma som en överraskning för en befintlig uppdragsgivare. Undantaget då vi inte nödvändigtvis informerar en befintlig uppdragsgivare är punktinsatser, exempelvis inspirationsföredrag, medieträningar eller krishantering.

I grunden tror vi att bra pr bygger broar mellan olika samhällsintressen. Vi säkerställer kundnyttan genom att bara ta uppdrag som vi själva sympatiserar med. Uppdragsgivarna känner ofta att vi har valt dem lika mycket som de har valt oss.

Patrik Westander, 2023-11-27