Pro bono?

Westander tillämpar ett enhetligt och öppet redovisat timpris på 2 700 kronor exklusive moms.

Inga av våra löpande samarbeten är pro bono eller har nedsatt timpris. Vårt principiella nej till gratisjobb och rabatterade timpriser bygger på två ställningstaganden. Vi vill inte att någon uppdragsgivare ska subventionera andra uppdragsgivares lägre timpriser. Och det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra anställda såväl en god lön som balans i livet.

Vi bidrar i stället till att göra pr-verktygen tillgängliga för fler genom Pr-handboken.