”Vi vill förändra attityden till utbildning”

”Vi vill förändra attityden till utbildning”

Karlskoga kommun i Värmland har cirka 30 000 invånare och är en industriort med lång historia. Kommunen brottas med svaga skolresultat och negativa attityder till utbildning. Därför genomförs nu en unik satsning för att förändra attityderna med hjälp av opinionsbildning.

– Från forskningen vet vi att förväntningar och attityder spelar roll för skolresultaten. Vi har startat det här projektet för att fler av kommunens invånare ska se fördelarna med att plugga vidare, säger Lisa Arenö, projektledare på Karlskoga kommun.

Målsättningen är att fler unga ska plugga vidare efter gymnasiet och att motivationen ska öka för bättre skolresultat. Projektet engagerar hela kommunen och består dels av en opinionsbildningsdel under #pluggavidare, dels av ett samarbete med Örebro universitet med studiemotiverande träffar och workshops.

– Vuxna Karlskogabor måste bli bättre på att förklara fördelarna med utbildning för den unga generationen. I genomsnitt tjänar de som pluggar vidare 9 000 kronor mer i månaden. Dessutom upplever fler att de har ett intressant och stimulerande jobb, säger Lisa Arenö.

Kampanjen pågår under 2018 och 2019. Opinionsbildningsarbetet fokuserar främst på insatser i sociala medier och den första filmen finns att se här. Förutom opinionsbildning i digitala kanaler använder kommunen även arbetsplatsträffarna för kommunens anställda och flera andra fysiska kanaler för att nå ut med budskapet.

– I projektet är vi inspirerade av nudging, så kallade kommunikationsknuffar, och arbetar med budskap som vi vet har en positiv beteendepåverkande effekt. Det känns skönt att luta sig mot vetenskapligt beprövade budskapsformuleringar och om något år hoppas vi kunna se de första resultaten, säger Lisa Arenö.

Foto: Karlskoga kommun

Läs mer om samarbetet med Westander.