”Vi vill opinionsbilda för ett brandsäkrare Sverige”

Publicerad i Pr-handboken 2017

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. I pr-arbetet prioriteras frågan om att kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd till äldre.

– Varje år omkommer omkring 100 personer i bränder och ännu fler skadas. Bränder leder också till omfattande egendomsskador. Genom opinionsbildning bidrar vi till att förebygga och minska skadorna av bränder, säger Theo Hammar, kommunikationschef på Brandskyddsföreningen.

Sett över tid har antalet omkomna i bränder minskat något i förhållande till befolkningsmängden. Allt fler aktörer arbetar aktivt med brandsäkerhet. Lösningarna är inte särskilt kostsamma – enkla åtgärder som flamsäkra sängkläder och spisvakt ger ett betydligt bättre skydd mot brand.

– Vi vill påverka privatpersoner, organisationer och företag att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Genom att delta i samhällsdebatten kan vi få fler människor att engagera sig i arbetet för ett brandsäkrare Sverige, säger Theo Hammar.

I den offentliga debatten driver Brandskyddsföreningen bland annat frågan om att kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd till äldre. Inrikesminister Anders Ygeman har betonat vikten av att så sker, men besluten måste fattas på kommunal nivå och därför är det denna nivå som Brandskyddsföreningens opinionsbildande arbete huvudsakligen riktas mot.

– Alla kan drabbas av brand, men äldre är särskilt utsatta när det har börjat brinna. Därför vill vi att alla kommuner ska ha med brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sina hem, säger Theo Hammar.

Foto: Brandskyddsföreningen

Fler case

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Här kan du läsa om hur några av våra uppdragsgivare
beskriver sitt pr-arbete.

Bankomat

Bankomat

Bankomat erbjuder kontanthantering via automater på fler än 500 orter i Sverige. De bildar opinion för att kontantinfrastrukturen ska ses som samhällsviktig och att staten ska ta ansvar.

Collectum

Collectum

Tjänstepensionsföretaget Collectum vill att fler ska känna till hur viktig tjänstepensionen är för den framtida pensionen. Viktigast är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent verkar bland annat för minskad nedskräpning. Genom en omfattande kampanjverksamhet har Håll Sverige Rent arbetat för ett skräpfritt Sverige i mer än femtio år.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL är ett av Sveriges ledande miljöinstitut. Kommunikationsarbetet handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och stötta forskare som vill delta i miljödebatten.

ManpowerGroup

ManpowerGroup

ManpowerGroup är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. De vill dela med sig av kunskap om arbetslivet och bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden.

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner de resurser som vårt avfall utgör. Ett viktigt syfte är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi där material återanvänds om och om igen.

SEKAB

SEKAB

Kemiföretaget SEKAB i Örnsköldsvik är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget arbetar med pr för att öka kännedomen om hur förnybara drivmedel kan bidra till en hållbar framtid.

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Nyligen genomförde tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket.