”Vi vill sprida forskningsresultat”

Publicerad i Pr-handboken 2016

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett av Sveriges ledande miljöinstitut, som arbetar med forskning och uppdrag för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Kommunikationsarbetet handlar huvudsakligen om att sprida forskningsresultat och stötta forskare som vill delta i miljödebatten, men också om att öka kunskapen om den kompetens som finns bland IVL:s experter.

Eva Bingel

– Både i Sverige och internationellt är det lång väg kvar innan vi har ett helt hållbart samhälle. Forskningen ger oss kunskap om hur läget ser ut, vad vi bör göra och i vilken ordning åtgärder bör prioriteras. Det är viktigt att den kunskapen får bred spridning, säger Eva Bingel, informationschef på IVL.

I dag finns ett stort intresse hos allmänheten för miljöfrågor. Många är medvetna om hur vår livsstil påverkar klimatet. Försäljningen av ekologisk mat ökar och frågor som återvinning, cirkulär ekonomi och livscykelanalys intresserar allt fler.

– IVL har funnits i femtio år och har stor erfarenhet av hur politikernas och den allmänna opinionens fokus på olika miljö- och hållbarhetsfrågor har varierat över tid. Vi arbetar även i länder som Kina och Indien, där utvecklingen går snabbt och det i dag görs stora framsteg på miljöområdet, säger Eva Bingel.

Bland IVL:s 250 anställda har en stor andel forskarutbildning. Många ingår i expertgrupper, föreläser och deltar i debatten inom sitt sakområde. Det är en debatt som ibland kan hetta till och skapa stora rubriker.

– Vi har ett tätt flöde av nyheter och rapporter som vi vill nå ut med. Vår utmaning är att få ut varje nyhet i rätt kanaler och på ett för allmänheten lättbegripligt språk. I det arbetet är det bra att ha ett externt bollplank, säger Eva Bingel.

Foto: Anna Hallin

Läs mer om samarbetet med Westander.

Fler case

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Här kan du läsa om hur några av våra uppdragsgivare
beskriver sitt pr-arbete.

Bankomat

Bankomat

Bankomat erbjuder kontanthantering via automater på fler än 500 orter i Sverige. De bildar opinion för att kontantinfrastrukturen ska ses som samhällsviktig och att staten ska ta ansvar.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. I pr-arbetet prioriteras frågan om att kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd till äldre.

Collectum

Collectum

Tjänstepensionsföretaget Collectum vill att fler ska känna till hur viktig tjänstepensionen är för den framtida pensionen. Viktigast är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent verkar bland annat för minskad nedskräpning. Genom en omfattande kampanjverksamhet har Håll Sverige Rent arbetat för ett skräpfritt Sverige i mer än femtio år.

ManpowerGroup

ManpowerGroup

ManpowerGroup är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. De vill dela med sig av kunskap om arbetslivet och bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden.

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner de resurser som vårt avfall utgör. Ett viktigt syfte är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi där material återanvänds om och om igen.

SEKAB

SEKAB

Kemiföretaget SEKAB i Örnsköldsvik är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget arbetar med pr för att öka kännedomen om hur förnybara drivmedel kan bidra till en hållbar framtid.

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Nyligen genomförde tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket.