”Vi vill bidra till en hållbar arbetsmarknad”

Publicerad i Pr-handboken 2018

ManpowerGroup är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster och ger under ett år jobb till 20 000 personer i Sverige. Ett viktigt syfte med kommunikationsarbetet är att dela med sig av kunskap om arbetslivet och bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden.

– Fyra av tio arbetsgivare i Sverige har svårt att hitta rätt kompetens. Vi kan göra stor skillnad genom att sprida kunskap om svenskarnas syn på arbetsmarknaden och hur företag kan arbeta för att kompetensutveckla sina medarbetare, säger Hélène Belin, kommunikationschef på ManpowerGroup.

En central del i kommunikationsarbetet är Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life. Sedan 2008 har ManpowerGroup ställt frågor till anställda och chefer om deras syn på arbete och karriär, och allt annat som hör till arbetslivet. Den senaste undersökningen pekade bland annat på sambandet mellan kompetensutveckling och trivsel på arbetsplatsen.

– Genom att presentera undersökningsresultat bidrar vi till att sprida kunskap om en föränderlig arbetsmarknad. Samtidigt etablerar vi ManpowerGroup som expert på arbetslivet och stärker vårt varumärke, säger Hélène Belin.

ManpowerGroup vill bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden. Företaget hjälper människor att bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så att de är anställningsbara genom hela yrkeslivet. Det handlar också om att hitta sätt för unga och nyanlända att snabbt komma ut i arbete.

– Som företag har vi ett ansvar att bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att kommunicera det vi gör bra kan vi också inspirera andra, säger Hélène Belin.

Foto: Manpower Group

Läs mer om samarbetet med Westander.

Fler case

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Här kan du läsa om hur några av våra uppdragsgivare
beskriver sitt pr-arbete.

Bankomat

Bankomat

Bankomat erbjuder kontanthantering via automater på fler än 500 orter i Sverige. De bildar opinion för att kontantinfrastrukturen ska ses som samhällsviktig och att staten ska ta ansvar.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. I pr-arbetet prioriteras frågan om att kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd till äldre.

Collectum

Collectum

Tjänstepensionsföretaget Collectum vill att fler ska känna till hur viktig tjänstepensionen är för den framtida pensionen. Viktigast är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent verkar bland annat för minskad nedskräpning. Genom en omfattande kampanjverksamhet har Håll Sverige Rent arbetat för ett skräpfritt Sverige i mer än femtio år.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL är ett av Sveriges ledande miljöinstitut. Kommunikationsarbetet handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och stötta forskare som vill delta i miljödebatten.

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner de resurser som vårt avfall utgör. Ett viktigt syfte är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi där material återanvänds om och om igen.

SEKAB

SEKAB

Kemiföretaget SEKAB i Örnsköldsvik är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget arbetar med pr för att öka kännedomen om hur förnybara drivmedel kan bidra till en hållbar framtid.

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Nyligen genomförde tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket.