”Vi vill informera och inspirera”

Publicerad i Pr-handboken 2015

Kemiföretaget SEKAB i Örnsköldsvik är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget har nyligen förstärkt sitt pr-arbete för att öka kännedomen om hur förnybara drivmedel kan bidra till en hållbar framtid. SEKAB använder både egna nyheter och andras statistik för att nå ut och kommunicerar parallellt i traditionella och sociala medier.

– För att minska trafikens klimatpåverkan krävs många olika lösningar och ett målmedvetet arbete. Vi vill bidra både genom att erbjuda marknaden ett förnybart alternativ och genom att öka medvetenheten om hur olika drivmedel påverkar klimatet, säger Kristina Nilsson, kommunikationschef på SEKAB.

Riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 är fortfarande avlägset, inte minst när det gäller tunga transporter. SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 är särskilt anpassat för bussar och lastbilar och gör det möjligt att kraftigt minska utsläppen från den tunga trafiken.

– Många av de lösningar som krävs för att komma till rätta med klimathotet finns redan i dag. Vårt arbete handlar därför mycket om att få politikerna att skapa förutsättningar för att skynda på omställningen och om att informera och inspirera de aktörer som har möjlighet att gå före, säger Kristina Nilsson.

Samtidigt som medierna är den självklara kanalen för att nå ut med budskap om fördelarna med förnybara drivmedel är det också via media som många missuppfattningar om etanol sprids.

– Komplicerade frågor har en tendens att förenklas i media och ofta blir det svart eller vitt. Vår utmaning ligger i att nå ut med vårt budskap utan att förenkla sakfrågan så mycket att viktiga fakta och nyanser tappas bort. I det arbetet är det bra att ha ett externt bollplank, avslutar Kristina Nilsson.

Foto: Håkan Nordström

Läs mer om samarbetet med Westander.

Fler case

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Här kan du läsa om hur några av våra uppdragsgivare
beskriver sitt pr-arbete.

Bankomat

Bankomat

Bankomat erbjuder kontanthantering via automater på fler än 500 orter i Sverige. De bildar opinion för att kontantinfrastrukturen ska ses som samhällsviktig och att staten ska ta ansvar.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. I pr-arbetet prioriteras frågan om att kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd till äldre.

Collectum

Collectum

Tjänstepensionsföretaget Collectum vill att fler ska känna till hur viktig tjänstepensionen är för den framtida pensionen. Viktigast är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent verkar bland annat för minskad nedskräpning. Genom en omfattande kampanjverksamhet har Håll Sverige Rent arbetat för ett skräpfritt Sverige i mer än femtio år.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL är ett av Sveriges ledande miljöinstitut. Kommunikationsarbetet handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och stötta forskare som vill delta i miljödebatten.

ManpowerGroup

ManpowerGroup

ManpowerGroup är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. De vill dela med sig av kunskap om arbetslivet och bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden.

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner de resurser som vårt avfall utgör. Ett viktigt syfte är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi där material återanvänds om och om igen.

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Nyligen genomförde tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket.