”Vi vill ge läsarna fler perspektiv”

Publicerad i Pr-handboken 2019

Svenska Dagbladet gör kvalitetsjournalistik inom områdena nyheter, näringsliv, kultur och opinion. Nyligen genomförde tidningen en gedigen process för att förtydliga varumärket och få en mer sammanhållen kommunikation.

– Svenska Dagbladet är en välkänd tidning som är omtyckt av många och på så sätt redan har ett starkt varumärke. Men vi såg ett behov av att formulera ännu tydligare budskap kring vilka vi är och vad vi kan erbjuda läsarna, säger Karin Nilsson, marknads- och försäljningsdirektör på Svenska Dagbladet.

Med hjälp av djupintervjuer med medarbetare, fokusgrupper med läsare och workshops med nyckelpersoner inom företaget tog Svenska Dagbladet fram en praktiskt användbar varumärkesplattform. Där finns bland annat formuleringar om vilka områden tidningen fokuserar på, syftet med verksamheten och vad man som läsare ska kunna förvänta sig.

– Varumärkesplattformen ska vägleda oss i vår kommunikation med omvärlden. Min förhoppning är att vi framöver i ännu högre grad kommer att tala med en och samma röst och bli mer uthålliga i våra budskap, säger Karin Nilsson.

Svenska Dagbladet konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda läsare. En viktig del av varumärkesarbetet har därför varit att beskriva Svenska Dagbladets syn på kvalitetsjournalistik.

– Svenska Dagbladet verkar för ett öppet och demokratiskt samhälle med en granskande och oberoende kvalitetsjournalistik. För oss är kvalitetsjournalistikens viktigaste uppdrag att ge läsarna fler perspektiv och fördjupad kunskap så att de kan bilda sig en egen uppfattning, säger Karin Nilsson.

Foto: Svenska Dagbladet

Fler case

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Här kan du läsa om hur några av våra uppdragsgivare
beskriver sitt pr-arbete.

Bankomat

Bankomat

Bankomat erbjuder kontanthantering via automater på fler än 500 orter i Sverige. De bildar opinion för att kontantinfrastrukturen ska ses som samhällsviktig och att staten ska ta ansvar.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. I pr-arbetet prioriteras frågan om att kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd till äldre.

Collectum

Collectum

Tjänstepensionsföretaget Collectum vill att fler ska känna till hur viktig tjänstepensionen är för den framtida pensionen. Viktigast är att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent verkar bland annat för minskad nedskräpning. Genom en omfattande kampanjverksamhet har Håll Sverige Rent arbetat för ett skräpfritt Sverige i mer än femtio år.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL är ett av Sveriges ledande miljöinstitut. Kommunikationsarbetet handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och stötta forskare som vill delta i miljödebatten.

ManpowerGroup

ManpowerGroup

ManpowerGroup är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. De vill dela med sig av kunskap om arbetslivet och bidra till en hållbar utveckling på arbetsmarknaden.

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner de resurser som vårt avfall utgör. Ett viktigt syfte är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi där material återanvänds om och om igen.

SEKAB

SEKAB

Kemiföretaget SEKAB i Örnsköldsvik är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget arbetar med pr för att öka kännedomen om hur förnybara drivmedel kan bidra till en hållbar framtid.