Från gnällkultur till snällkultur

Gnäll äter energi, underminerar ansvarstagande och motverkar förändring. En företagskultur som präglas av tillit och samarbete bidrar till kompetensutveckling och konkurrenskraft.

På en bra arbetsplats råder nolltolerans mot gnäll. Nolltoleransen hjälper kunskapsföretaget att skapa en förändringskultur där frustration och missnöje tas till vara för att utveckla verksamheten. Vi ger dig konkreta och användbara verktyg för att gå från gnällkultur till snällkultur.

Denna heldagskurs vänder sig till chefer som vill bygga en kultur där medarbetarna vill varandra väl och tar ett stort ansvar för företagets utveckling. Kursinnehållet bygger i hög grad på lärarnas praktiska erfarenheter. I kursen ingår individuell rådgivning per telefon med en av Westanders konsulter.

Ladda ner hela kursinbjudan som pdf.

Kursens innehåll

Introduktion

 • Vad är snällhet – egentligen?
 • Hur kan snällhet bidra till företagets framgång och lönsamhet?
 • Vilken roll spelar tillit för samarbetet mellan medarbetare?

Praktiska verktyg

 • Hur ger vi beröm som stärker mottagaren maximalt?
 • Hur ser vi till att kritik alltid framförs direkt till den som berörs?
 • Hur ber jag medarbetare komma med konstruktiva förslag i stället för svepande klagomål?

Tydlighet som förutsättning

 • Hur kan jag vara snäll utan att vara otydlig och konflikträdd?
 • Hur bidrar en tydlig värdegrund till snällhetskulturen?
 • Hur kan vi etablera tydliga ansvarsförhållanden som bidrar till samarbete?

Nolltolerans mot gnäll

 • Är det rimligt att ha nolltolerans mot gnäll?
 • Hur kan jag bemöta svepande kritik i vardagen?
 • Hur kan frustration omvandlas till förändringskraft?

Mer och bättre återkoppling

 • Hur blir beröm en daglig vana mellan medarbetare?
 • Hur framför jag kritik så att den blir konstruktiv?
 • Hur etablerar vi rutiner och metoder för ständig återkoppling?

Fakta

Kursdatum
Torsdag den 14 maj 2020 kl 9.00–16.00. Lunch ingår.

Plats
Kursen hålls i Westanders lokaler på Stadsgården 10, vid Slussen i Stockholm.

Deltagaravgift
13 200 kronor exklusive moms. Vid avanmälan mindre än två veckor före kursstart debiteras full deltagaravgift.

Antal deltagare
För optimal gruppdynamik är det totala antalet deltagare begränsat till tolv personer, med högst två personer från samma företag eller organisation.

Boka en egen kurs
Du kan även boka en egen version av den här kursen. Priset är 84 000 kronor exklusive moms och gäller en anpassad version för upp till 15 deltagare från ditt företag. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg!

Lärare

Birger Lycken

Birger ansvarar för Westanders tjänster inom kommunikativt ledarskap. Han är chef för enheten Westander Kris och Ledarskap och en av våra mest erfarna konsulter.

Frida Blom

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap och värdegrundsfrågor. Tidigare har hon varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Sagt om kursen

Kursen ges för första gången hösten 2019.

Läs om våra tjänster inom kommunikativt ledarskap.