Redovisa enligt GRI

Genom att hållbarhetsredovisa enligt Global Reporting Initiative (GRI) får du ett verktyg för att utveckla företagets hållbarhetsarbete. GRI Standards är den mest använda standarden för hållbarhetsredovisningar.

Westander är Sveriges första pr-byrå som erbjuder GRI Standards Certified Training Course – en tvådagarskurs i GRI Standards. Kursen är certifierad av GRI:s sekretariat i Amsterdam och hålls av våra certifierade kurslärare. Efter avslutad kurs får deltagarna ett diplom utfärdat av sekretariatet.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhet, redovisning eller kommunikation och som vill utveckla företagets arbete med hållbarhetsredovisning. Kursen är också relevant för dig som har utbildats inom tidigare versioner av GRI.

Ladda ner hela kursinbjudan som pdf.

Innehållet i sju punkter

Introduktion

 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • GRI Standards – introduktion, struktur och begrepp

Redovisningsprocessen

 • Planera för GRI-redovisning
 • Förberedelse – Redovisningsprinciper för att bestämma innehåll (hållbarhetssammanhang och väsentlighet)
 • Redovisningsprinciper för kvalitet
 • Effektiv intressentdialog – Hur engagerar du intressenter?
 • Fallstudier om intressentdialoger som lyckats eller misslyckats

Allmänna standarder

 • Genomgång av de allmänna standarderna

Väsentlighet

 • Identifiera väsentliga frågor och avgränsningar
 • Prioritering av väsentliga frågor
 • Redovisa hållbarhetsstyrning (Management Approach Discolures)
 • Validering

Fallstudier

 • Övning, fallstudier och diskussion

Sammanställa och redovisa information

 • Skapa system för datainsamling
 • Sätt upp mål
 • Uppföljning och kvalitetsgranskning
 • Kommunicera rapporten
 • Förbered för nästa redovisning

Vilken redovisning är bäst?

 • Övning i att bedöma redovisningar enligt effektiv kommunikation och enligt standardens kriterier.

Fakta

Kursdatum
16-17 oktober 2019 kl 8.00–16.00. Lunch ingår.

Plats
Kursen hålls i Westanders lokaler på Stadsgården 10, vid Slussen i Stockholm.

Deltagaravgift
18 100 kronor exklusive moms. Vid avanmälan mindre än två veckor före kursstart debiteras full deltagaravgift.

Lärare

Katalin Herngren Bachry

Katalin ansvarar för Westanders tjänster inom hållbarhetsredovisning och är certifierad GRI-lärare. Hon arbetar främst med uppdragsgivare inom områdena hållbarhet, ekonomi och samhällsbyggnad.

Emma Rost

Emma är specialiserad på hållbarhet. Tidigare har hon arbetat som journalist och varit kommunikationsansvarig och miljöchef på Lövsta Stuteri.

Sagt om kursen

Kursen ges för första gången hösten 2019.

Läs om våra tjänster inom hållbarhet.