Redovisa enligt GRI

Genom kursen GRI Certified Training Course får du kunskap om hur du rapporterar med hjälp av ramverket GRI Standars – det mest använda ramverket för hållbarhetsrapportering. GRI Standards hjälper dig att strukturera, utvärdera och utveckla företagets hållbarhetsarbete.

Westander är Sveriges första pr-byrå som erbjuder GRI Standards Certified Training Course – en tvådagarskurs i GRI Standards, världens mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering. Kursen är certifierad av Global Reporting Initiative:s sekretariat i Amsterdam och hålls av våra certifierade kurslärare. Efter avslutad kurs får deltagarna ett diplom utfärdat av sekretariatet.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhet, redovisning eller kommunikation och som vill utveckla företagets arbete med hållbarhetsrapportering. Kursen är också relevant för dig som har utbildning inom tidigare versioner av GRI Standards.

Ladda ner hela kursinbjudan som pdf.

Kursens innehåll

Introduktion till GRI Standards

 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • GRI Standards – introduktion, struktur och begrepp

Hållbarhetsredovisa, så går det till

 • Planera för GRI-redovisning
 • Förberedelse – Redovisningsprinciper för att bestämma innehåll (hållbarhetssammanhang och väsentlighet)
 • Redovisningsprinciper för kvalitet
 • Effektiv intressentdialog – Hur engagerar du intressenter?
 • Fallstudier om intressentdialoger som lyckats eller misslyckats

Allmänna standarder

 • Genomgång av de allmänna standarderna

Väsentlighetsanalys

 • Identifiera väsentliga frågor och avgränsningar
 • Prioritering av väsentliga frågor
 • Redovisa hållbarhetsstyrning (Management Approach Discolures)
 • Validering

Fallstudier i hållbarhetsrapportering

 • Övning, fallstudier och diskussion

Sammanställa och redovisa hållbarhetsdata

 • Skapa system för datainsamling
 • Sätt upp mål
 • Uppföljning och kvalitetsgranskning
 • Kommunicera rapporten
 • Förbered för nästa redovisning

Vilken typ av hållbarhetsredovisning är bäst?

 • Övning i att bedöma redovisningar enligt effektiv kommunikation och enligt standardens kriterier.

Fakta

Kursdatum
25-26 mars 2020 kl 8.00–16.00. Lunch ingår.

Plats
Kursen hålls i Westanders lokaler på Stadsgården 10, vid Slussen i Stockholm.

Deltagaravgift
18 100 kronor exklusive moms. Vid avanmälan mindre än två veckor före kursstart debiteras full deltagaravgift.

Lärare

Katalin Herngren Bachry

Katalin ansvarar för Westanders tjänster inom hållbarhetsredovisning och är certifierad GRI-lärare. Hon arbetar främst med uppdragsgivare inom områdena hållbarhet, ekonomi och samhällsbyggnad.

Emma Rost

Emma är specialiserad på hållbarhet. Tidigare har hon arbetat som journalist och varit kommunikationsansvarig och miljöchef på Lövsta Stuteri.

Sagt om kursen

Kursen ges för första gången våren 2020.

Läs om våra tjänster inom hållbarhet.