Alva Nordkvist

I sin roll som ekonomiadministratör har Alva ett särskilt ansvar för att hjälpa ekonomichefen att säkerställa ordning och reda i företagets ekonomi. Som kontorsvärd har hon en nyckelroll i vår strävan att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö för kollegor och kunder.

Alva ingår i Westanders stab, som ska skapa förutsättningar för konsulterna att göra ett så bra jobb som möjligt. Westanders kontor ska vara en attraktiv arbetsplats för samhällsengagerade.

Tidigare har Alva bland annat arbetat på konsthallen Artipelag, restaurangen Boqueria och Södra Teatern i Stockholm.

Alva har studerat samhällsbyggnad på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm.