Amanda Edfeldt Hanson

I sin roll som pr-konsult jobbar Amanda som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Amanda arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut, bland annat inom områdena social hållbarhet, hälsa och idrott. Hon ingår i enheten Westander Digital.

Tidigare har Amanda bland annat jobbat som marknads- och e-handelsansvarig på hudvårdsbolaget Emma S.

Amanda har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter från Lunds universitet. Hon har även studerat företagsledning och företagsekonomi på IHM Business School.

Amanda är föräldraledig från augusti 2023.