Frida Blom

I sin roll som affärsområdeschef och tf byråchef jobbar Frida i hög grad som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Frida arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut. Hon ansvarar för Westanders grundtjänst tankeledarskap och är även specialiserad på varumärkesstrategi och ledarskap.

Frida är chef för enheten Westander Tankeledarskap och tf byråchef. Hon är delägare och har jobbat som konsult på Westander sedan 2012.

Tidigare har Frida bland annat arbetat på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, först som politisk sekreterare och därefter som föreningens ordförande.

Frida har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet och en masterexamen från institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Fridas specialistområden

Ledarskap

Tankeledarskap

Varumärkesstrategi