Jenny Rydén

I sin roll som pr-konsult jobbar Jenny som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Jenny arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut, bland annat inom områdena digital kommunikation och EU-frågor. Hon ingår i enheten Westander Tankeledarskap.

Tidigare har Jenny bland annat arbetat som kommunikatör för Sveriges EU-ordförandeskap på Regeringskansliet. Dessförinnan var hon under mer än tio år journalist på Expressen och Sveriges Television.

Jenny har en kandidatexamen i journalistik från JMK. Hon har även studerat medie- och kommunikationsvetenskap i Paris.

Jennys specialistområden

Tankeledarskap

Digital kommunikation

Kris­kommunikation

Kultur

Ungdoms­kommunikation