Katalin Herngren

I sin roll som seniorkonsult jobbar Katalin i hög grad som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Katalin arbetar främst med att stärka varumärken och bilda opinion, bland annat inom områdena hållbarhet, ekonomi och samhällsbyggnad. Hon ansvarar för Westanders specialistområde Hållbart byggande och Westanders tjänster inom strategi.

Katalin ingår i enheten Westander Tankeledarskap. Hon är delägare och har jobbat som konsult på Westander sedan 2017.

Under sina år på Westander har Katalin jobbat brett inom flera olika branscher, med omställningen till en cirkulär ekonomi som det gemensamma temat.

Katalin har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en kandidatexamen i retorik från Södertörns högskola.

Katalins specialistområden

Hållbarhet

Hållbart byggande

Ledarskap

Strategi

Pr-partner

Varumärkesstrategi