Linnea Sandström Lange

I sin roll som seniorkonsult jobbar Linnea i hög grad som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Linnea arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut. Hon ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad.

Linnea ingår i enheten Westander Public Affairs. Hon är delägare och har jobbat på Westander sedan 2017.

Tidigare har Linnea bland annat arbetat på intresseorganisationen Personal PAC i Chicago och senast varit kommunikationsansvarig på Läkare i Världen.

Linnea har en kandidatexamen i politik från University of Glasgow och en masterexamen i policy från London School of Economics. Hon är politiskt aktiv inom Liberalerna.

Linneas specialistområden

Arbetsmarknad

Hållbart byggande

Hållbar industri

Opinionsbildning

Public affairs