Maja Zachrisson

I sin roll som pr-konsult jobbar Maja som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Maja arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut, bland annat inom områdena samhällsbyggnad och infrastruktur. Hon ingår i enheten Westander Hållbarhet.

Tidigare har Maja bland annat jobbat som politiskt sakkunnig på infrastrukturdepartementet och som pressekreterare åt flera socialdemokratiska ministrar. Hon har också arbetat som hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

Maja har en kandidatexamen i samhällsplanering från Stockholms universitet och en masterexamen i hållbar stadsplanering och design från Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm.

Majas specialistområden

Hållbarhet

Hållbar industri

Hållbart byggande

Kris­kommunikation

Public affairs

Samhällsbyggnad